Polityka prywatności


Użytkowniku,

mając na uwadze prywatność osób korzystających z usług świadczonych przez Portal www.pum.edu.pl, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, plikach cookies i innych wykorzystywanych technologiach przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w ramach Serwisu.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są środki bezpieczeństwa m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, mechanizmy szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

 

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjmuje się poniższe pojęcia:

SERWIS/PORTAL – strona WWW dostępna pod adresem https://www.pum.edu.pl i wszystkie usługi świadczone w domenie;

UŻYTKOWNIK – osoba, która dobrowolnie korzysta w usług dostępnych w Serwisie;

PRZETWARZANIE DANYCH – jakakolwiek operacja na danych osobowych tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przeslanie, pobieranie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, usuwanie lub niszczenie;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

ADMINISTRATOR– Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.W ramach korzystania z Serwisu, przetwarzamy następujące dane Użytkowników:

 1. informacje wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy rejestracji lub kontaktu;
 2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Portalu, w tym:
  • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi,  dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
  • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP - na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią;
  • ciasteczka (z ang. tzw. "cookies") czyli pliki tekstowe tworzone na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

 

Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych usługach Portalu może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w panelu powiązanym z daną usługą, jak również możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Działając zgodnie z art. 13 ust st. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że Administratorem danych Użytkowników jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie możliwy jest pod numerem tel. 91 4800790 lub adresem email: iod@pum.edu.pl

 

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:

 • Komunikacja z Użytkownikiem - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • Wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne Serwisu - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • Dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie spowodować może brakiem świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi zgłoszenia i zapytania przez Użytkownika, natomiast w  ramach wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych Serwisu do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Dalsze przetwarzanie następuje o ile jest to wymagane przez przepis prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom, z którymi współpracujemy w celu zrealizowania naszych praw i zobowiązań ( np. świadczącym usługi informatyczne, prawne).

 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownik może skorzystać z następujących praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niezależnie od powyższych praw Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub interesu publicznego. Dane osobowe Użytkownika przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub że dane Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby mieć pewność, że Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z praw, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji Użytkownika.

Nie będziemy przekazywać danych Użytkownika poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.


LOGI SERWERÓW

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesłaniem zapytania do serwera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w jego logach.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania.
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
 4. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
 7. informacje o adresie IP

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

Więcej informacji na temat plików cookies oraz możliwości zmiany ich ustawień dostępnych jest w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej lub w instrukcji obsługi urządzenia używanego do przeglądania internetu.


GOOGLE ANALITYCS

Ze względów analityczno-statystycznych Administrator korzysta z Google Analitics, które stanowi jedno z narzędzi informatycznych udostępnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako „Google”). Dzięki Google Analitics możliwe jest zebranie przez Administratora następujących anonimowych informacji na temat odwiedzin w Serwisie za pomocą kodu śledzącego przyporządkowanego domenie Serwisu: wyświetlane podstrony, czas spędzony w Serwisie oraz przejścia pomiędzy podstronami. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju narzędzi analityczno-statystycznych możliwe jest stałe podnoszenie atrakcyjności treści wyświetlanych w ramach Serwisu.

 

Google Analitics bazuje przede wszystkim na informacjach pozyskanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług Google, a które wiążą się np. z wyszukiwaniem fraz; oglądaniem filmów; wyświetleniem reklam i treści oraz interakcji z nimi; zapisywaniem głosu i dźwięku, używaniem funkcji audio; robieniem zakupów; kontaktowaniem się z innymi osobami lub udostępnianiem materiałów; aktywnością w witrynach i aplikacjach innych firm, które korzystają z usług Google; historią przeglądania w przeglądarce Chrome ™ synchronizowanej z kontem Google. (zob. więcej na temat polityki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

 

Jeżeli jednak z jakiś powodów chciałbyś zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności w Internecie, zapoznaj się z instrukcją dostępną pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=plMożesz też pobrać i zainstalować bezpłatną wtyczkę do przeglądarki internetowej zaprojektowaną przez Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Informacja o zmianie Polityki prywatności zostanie podana na Portalu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886