Akademickie Biuro Karier


Akademickie Biuro Karier działające na Uczelni
ma stanowić pomost między studentami i absolwentami a rynkiem pracy

 

POZNAJ SWOJE KOMPETENCJE OSOBISTE I ATUTY ZAWODOWE I BUDUJ SWOJĄ KARIERĘ !!!

Obecnie każda minuta jest „na wagę złota”, a ciągłe zmiany, szczególnie w obszarze zawodów i rynku pracy są codziennością. W takim kontekście wszystko zaczyna się od dobrego planu. Pomyśl więc o swojej karierze, nie w kategoriach jednorazowego wyboru zawodu, ale w kontekście planowania własnej kariery, przyszłości zawodowej czy szerzej "drodze" rozwoju zawodowego realizowanej w czasie. Odpowiedz sobie na pytanie, wokół czego zbudujesz swój plan zawodowy, jakie masz priorytety, co jest dla Ciebie ważne w karierze – czy, np. liczy się dla Ciebie dążenie do awansu hierarchicznego czy interesuje Cię bardziej dążenie do lepszej jakości pracy i bycia lepszym specjalistą? Czy wiesz jakie są Twoje mocne strony, jakie atuty osobiste będą Cię wspierać w sprawnym funkcjonowaniu zawodowym, a co może nieco osłabiać osiąganie celów?

Obecnie, nikogo już nie dziwi możliwość skorzystania z nowoczesnych narzędzi psychometrycznych w procesach rozwojowych, coachingowych, czy rekrutacyjnych. Skorzystaj bezpłatnie z testów i sprawdź swój potencjał zawodowy. Planuj świadomie swoją ścieżkę zawodową!  Bezpłatnie uzyskasz raport podumowujacy Twoje indywidualne atuty! Twoja przyszłość w Twoich rękach.

 

Umów się na spotkanie z doradcą zawodowym i poznaj swoje atuty zawodowe.

 

Zapraszamy!

 

Zgłoszenie za pomocą:  formularz zgłoszeniowy


 

Skorzystaj z DORADZTWA ZAWODOWEGO !

W ramach oferty możesz:

 1. zaplanować indywidualną ścieżkę kariery i poznać swoje atuty zawodowe,
 2. skonsultować dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny),
 3. poznać metody poszukiwania pracy i przygotować się do wejścia na rynek pracy,
 4. przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 5. uzyskać informację o źródłach dofinansowań na założenie firmy lub podnoszenie kwalifikacji,
 6. skorzystać z możliwości udziału w bezpłatnych warsztatach.

 

Skorzystaj z tej możliwości. Zainwestuj w swoją przyszłość!

 

Zgłoszenia za pomocą:  formularz zgłoszeniowy


 

PRZYGOTUJ SIĘ DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY!

 

Zadajesz sobie pytanie - Jak wejść na rynek pracy lub jak rozmawiać z pracodawcą o własnym rozwoju zawodowym?

Poszukiwanie i wybór miejsca pracy to ważne wyzwanie, a rynek pracy to miejsce szczególne, gdzie spotykają się dwie strony: pracodawca - zainteresowany określonymi kwalifikacjami i kandydat do pracy – oferujący określone kwalifikacje i kompetencje. Niektórzy jednak twierdzą, że najważniejsze podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest dobre pierwsze wrażenie, gdyż robi się je tylko raz, a jeśli w ciągu kilku sekund nie zrobimy na swoim rozmówcy pozytywnego wrażenia, to szanse na otrzymanie oferty pracy maleją.…

Warto dobrze się przygotować do tego spotkania, poznać formy zatrudnienia, zasady rozmowy kwalifikacyjnej, ale też lokalny rynek pracy oferujący ciekawe miejsca pracy.

Nie czekaj! Już dziś przygotuj się do wyjścia na rynek pracy!

 

Zapraszamy na spotkanie z doradcą zawodowym!

 

Zgłoszenia za pomocą: formularz zgłoszeniowy


 

Budowanie wizerunku, czyli jak przygotować atrakcyjne CV ?

 

Zastanawiasz się jak przygotować życiorys zawodowy, jak napisać list motywacyjny, czy jak się wyróżnić wśród innych aplikacji? No właśnie, już nie musisz się „głowić” jak stworzyć własną wizytówkę zawodową i przedstawić swoje atuty zawodowe pracodawcy czy rekrutrowi. Zbuduj swój wizerunek zawodowy!

 

Skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego!

 

Zgłoszenia za pomocą: formularz zgłoszeniowy

 

 


Idea Biura Karier

Senat Pomorskiej Akademii Medycznej w dniu 21 stycznia 2004 r. powołał Uczelniane Biuro Karier (UBK) z siedzibą w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą.

ABK działające obecnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie ma stanowić pomost między studentami i absolwentami, a rynkiem pracy. Pracodawcom natomiast oferujemy możliwość zaistnienia w świadomości studentów i absolwentów, a także pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry.

 

Celem ABK jest:

 • wspieranie studentów i absolwentów PUM w procesie planowania i realizacji  ścieżki zawodowej,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie niezbędnych kompetencji miękkich oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • monitorowanie losów zawodowych absolwentów,
 • nawiązywanie trwałej współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym tj. pracodawcami,  instytucjami rynku pracy, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi biurami karier.

Informacje umieszczane są na stronie internetowej Akademickiego Biura Karier kierowane są do  studentów  i absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ BIUR KARIER

1 września 2015 r. oficjalnie powołano Zachodniopomorską Sieć Biur Karier (ZSBK), zrzeszającą w swoich strukturach biura karier większości uczelni z województwa zachodniopomorskiego.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w styczniu 2019 roku przystąpił do ZSBK.

Celem Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier jest:

 • Wzajemna współpraca i rozwój Biur Karier oraz uczelnianych instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 • Wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego
 • Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne Biura zrzeszone w ZSBK.
 • Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym województwa zachodniopomorskiego.
 • Realizowanie wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.


ZSBK na co dzień prowadzić będzie działania w następujących obszarach:

 • Promocji i informacji
 • Programów Unii Europejskiej
 • Publikacji
 • Szkoleń
 • Współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Osoby zainteresowane współpracą z Zachodniopomorską Siecią Biur Karier zapraszamy do kontaktu z Akademickim Biurem Karier Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dane kontaktowe.


Drodzy Studenci i Absolwenci

w związku z decyzjami powziętymi przez władze uczelni oraz w trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej informujemy, że do 24 maja 2020 r. zawieszona czasowo zostaje możliwość korzystania z naszych usług stacjonarnie, a doradztwo zawodowe będzie prowadzone w formie kontaktu zdalnego, telefonicznie lub mailowo.

Uwaga: na bieżąco będziemy kontaktować się z osobami zapisanymi do projektu i realizować zadania projektowe, w tym doradztwo zawodowe.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886