Dokumenty


Poniższa sekcja zawiera wszelkie aktualne i poszukiwane materiały publikowane przez Uchwały Rady Senatu, Rady Uczelni. Publikujemy niezbędne regulaminy, statuty i inne ważne dokumenty.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886