Dokumenty


Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami związanymi z działalnością Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Cześć informacji znajduje się na BIP PUM https://bip.pum.edu.pl/ (dostęp otwarty) oraz w INTRANECIE (dostęp wyłącznie w lokalizacji sieci PUM).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886