Dokumenty


Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami związanymi z działalnością Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, takimi m.in. jak uchwały Rady Uczelni, Senatu, zarządzenia Rektora i Kanclerza. W tej sekcji publikujemy także Statut PUM, regulaminy i inne ważne dokumenty dla uczelni i jej pracowników. 


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886