Wydział Medycyny i Stomatologii


Jeden z trzech wydziałów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na którym prowadzone są studia na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Siedziba wydziału znajduje się przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

WŁADZE WYDZIAŁU

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY I STOMATOLOGII
prof. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska


PRODZIEKANI WYDZIAŁU
kierunek lekarski - program polskojęzyczny
prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko
dr hab. n. med. Bartłomiej Baumert
kierunek lekarsko-dentystyczny - program polskojęzyczny
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
dr hab. n. med. Agnieszka Droździk prof. PUM
kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny - program anglojęzyczny
prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski
dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka prof. PUM
pełnomocnik Dziekana ds. programu anglojęzycznego - dr hab. n. med. Aleksandra Wilk

Osoby, które są zainteresowane spotkaniem z Prodziekanem, proszone są o wcześniejszą informację telefoniczną lub mailową do Dziekanatu.

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU MEDYCYNY I STOMATOLOGII

Kierownik Dziekanatu Alina Sitek, pok. 114
tel. 91 48 00 811, alina.sitek@pum.edu.pl

Zastępca Kierownika Dziekanatu - program polskojęzyczny - mgr Anna Binkowska, pok. 212
tel. 91 48 00 883, 
anna.binkowska@pum.edu.pl

Zastępca Kierownika Dziekanatu - program anglojęzyczny - mgr Olena Voznyak, pok. 125
tel. 91 48 00 810, olena.voznyak@pum.edu.pl

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

PROGRAM POLSKOJĘZYCZNY

PROGRAM ANGLOJĘZYCZNY

KIERUNEK LEKARSKI
pok. 111
lekarski@pum.edu.pl

KIERUNEK
LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

pok. 212
stomatologia@pum.edu.pl

KIERUNEK LEKARSKI
pok. 125
ep@pum.edu.pl

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
dent@pum.edu.pl

rok I i V
Anna Dumańska
tel. 91 48 00 808
anna.dumanska@pum.edu.pl
rok I, II i III
Daria Daź-Sidorowicz 
tel. 91 48 00 780

stomatologia@pum.edu.pl
mgr Olena Voznyak
tel. 91 48 00 810
rok III i VI
mgr Anna Juszkiewicz
tel. 91 48 00 781
 anna.juszkiewicz@pum.edu.pl

rok IV i V
mgr Agnieszka Baryłowicz - tel. 91 48 00 882
stomatologia@pum.edu.pl

mgr Małgorzata Świerczyńska
tel. 91 48 00 810
rok II i IV
Katarzyna Dzierzęcka
tel. 91 48 00 881  

katarzyna.dzierzecka@pum.edu.pl
  mgr inż. Marta Jabłońska
tel. 91 48 00 810
rok I i III
Kamila Zdzikot
tel. 91 48 00 877

kamila.zdzikot@pum.edu.pl
  Alicja Knapczyk
tel. 91 48 00 810

Monika Antosiewicz
tel. 91 48 00 813

monika.antosiewicz@pum.edu.pl

   

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886