Wydział Medycyny i Stomatologii


Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – jeden z trzech wydziałów PUM w Szczecinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.


bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886