Kierunek lekarski


SPRAWY STUDENCKIE - kierunek lekarski

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą e-mailową lub telefoniczną.
lekarski@pum.edu.pl

Godziny otwarcia dla studentów:

Poniedziałek - czwartek:

11:00 - 15:00

Piątek:

Nieczynne

rok II

 rok IV
Katarzyna Dzierzęcka
tel. 91 48 00 881  

katarzyna.dzierzecka@pum.edu.pl

rok III

rok VI
mgr Anna Juszkiewicz
tel. 91 48 00 781

anna.juszkiewicz@pum.edu.pl

rok I

rok V
Anna Dumańska
tel. 91 48 00 808

anna.dumanska@pum.edu.pl

rok I

rok III
Kamila Zdzikot
tel. 91 48 00 877

kamila.zdzikot@pum.edu.pl

 

 

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

STUDENCI 1 ROKU

HARMONOGRAMY

OBOWIĄZKOWE BADANIA

OPIEKUNOWIE LAT

PLANY STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ

OPŁATY ZA STUDIA

PRAKTYKI

TERMINY EGZAMINÓW

SYLABUSY

WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA STUDENTÓW Z INNEJ UCZELNI

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886