kierunek lekarski


SPRAWY STUDENCKIE - kierunek lekarski

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą e-mailową lub telefoniczną.
wydzlek@pum.edu.pl

Kandydaci na I rok 2022/2023

rok z II na III
Katarzyna Dzierzęcka
tel. 91 48 00 881  

katarzyna.dzierzecka@pum.edu.pl

rok z I na II

rok z IV na V
mgr Anna Juszkiewicz
tel. 91 48 00 781

anna.juszkiewicz@pum.edu.pl

rok z III na IV

rok z V na VI
Anna Cuber
tel. 91 48 00 808

anna.cuber@pum.edu.pl

Absolwenci 2021/2022
mgr Sylwia Michniewicz
tel. 91 48 00 880

sylwia.michniewicz@pum.edu.pl

 

STUDENCI 1 ROKU

HARMONOGRAMY

OBOWIĄZKOWE BADANIA

OPIEKUNOWIE LAT

PLANY STUDIÓW

OPŁATY ZA STUDIA

PRAKTYKI

ZASADY PRZENOSZENIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH


bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886