Kierunek lekarski


SPRAWY STUDENCKIE - kierunek lekarski

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą e-mailową lub telefoniczną.
lekarski@pum.edu.pl

Godziny otwarcia dla studentów:

Poniedziałek - czwartek:

11:00 - 15:00

Piątek:

Nieczynne

rok I i III
Katarzyna Dzierzęcka
tel. 91 48 00 881  

katarzyna.dzierzecka@pum.edu.pl

rok II i V
mgr Anna Juszkiewicz
tel. 91 48 00 781

anna.juszkiewicz@pum.edu.pl

rok IV i VI
Anna Cuber
tel. 91 48 00 808

anna.cuber@pum.edu.pl

rok IV
Kamila Zdzikot
tel. 91 48 00 877

kamila.zdzikot@pum.edu.pll

 

 

STUDENCI 1 ROKU

HARMONOGRAMY

OBOWIĄZKOWE BADANIA

OPIEKUNOWIE LAT

PLANY STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ

OPŁATY ZA STUDIA

PRAKTYKI

ZASADY PRZENOSZENIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH

TERMINY EGZAMINÓW

SYLABUSY

 


bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886