Plany studiów i efekty uczenia się lekarski


KIERUNEK LEKARSKI 2024/2025 (PROJEKT PLANU STUDIÓW.)

1 rok (publikacja w późniejszym terminie)

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

5 rok fakultety

6 rok

wzory obowiązujące:

Regulamin wewnętrzny jednostki: wersja polska / wersja angielska

Sylabus przedmiotu: wersja polska / wersja angielska

Matryca efektów uczenia się dla studentów 2,3,4,5, i 6 roku kierunku lekarskiego - standard kształcenia z 2019 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 755)

 


UWAGA: 1 rok realizuje efekty uczenia się z nowego standardu kształcenia. Matryca efektów uczenia się dla 1 roku zostanie opublikowana w terminie późniejszym.

 Sylabusy przedmiotów

 

 


 


KIERUNEK LEKARSKI 2023/2024 (AKTUALIZACJA 03.03.2024r.)

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

5 rok fakultety

6 rok


Matryca efektów uczenia się dla studentów kierunku lekarskiego - standard kształcenia z 2019 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 755)

 footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886