Plany studiów i efekty uczenia się lekarski


KIERUNEK LEKARSKI 2023/2024 (AKTUALIZACJA 27.11.2023r.)

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

5 rok fakultety

6 rok

wzory obowiązujące:

Regulamin wewnętrzny jednostki: wersja polska / wersja angielska

Sylabus przedmiotu: wersja polska / wersja angielska

Matryca efektów uczenia się dla studentów kierunku lekarskiego - standard kształcenia z 2019 roku (t.j. Dz.U. 2021 poz. 755)

Standard Kształcenia na kierunku lekarskim obowiązujący od toku studiów 2024-2030 (Dz.U. 2023 poz. 2152)


Rok akademicki 2022/2023

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

5 rok fakultety

6 rok


 footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886