Kierunek lekarsko-dentystyczny


SPRAWY STUDENCKIE - kierunek lekarsko-dentystyczny

Godziny otwarcia dla studentów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:

11:00 - 15:00

środa:

nieczynne

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą e-mailową lub telefoniczną.

rok I, II i III
Daria Daź-Sidorowicz
tel. 91 48 00 780

stomatologia@pum.edu.pl
rok IV, V i absolwenci
mgr Agnieszka Baryłowicz
tel. 91 48 00 882
stomatologia@pum.edu.pl

 

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

STUDENCI 1 ROKU

OBOWIĄZKOWE BADANIA

HARMONOGRAMY

PLANY STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ

SYLABUSY

TERMINY EGZAMINÓW

OPIEKUNOWIE LAT

OPŁATY ZA STUDIA

PRAKTYKI

WARUNKI I TRYB PRZENOSZENIA STUDENTÓW Z INNEJ UCZELNI


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886