Kierunek lekarsko-dentystyczny


SPRAWY STUDENCKIE - kierunek lekarsko-dentystyczny

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Prosimy o załatwianie wszystkich możliwych spraw drogą e-mailową lub telefoniczną.

stomatologia@pum.edu.pl

rok I, II i III
Daria Daź-Sidorowicz
tel. 91 48 00 780

daria.daz.sidorowicz@pum.edu.pl
rok IV , V i absolwenci
Agnieszka Kamińska
tel. 91 48 00 882

stomatologia@pum.edu.pl

 

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

TERMINY EGZAMINÓW

OBOWIĄZKOWE BADANIA

HARMONOGRAMY

PLANY STUDIÓW I EFEKTY UCZENIA SIĘ

SYLABUSY

STUDENCI 1 ROKU

OPIEKUNOWIE LAT

OPŁATY ZA STUDIA

PRAKTYKI

ZASADY PRZENOSZENIA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886