Obowiązkowe badania


WSZYSCY STUDENCI  1 roku
mają obowiązek wykonać:

 

  1. Badanie lekarskie i laboratoryjne dla celów sanitarno-epidemiologicznych
    na nosicielstwo Salmonella-Shigella, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów. Badanie to można wykonać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7. Zgłaszając się na badanie należy w pierwszej kolejności poinformować, że osoba podchodząca do badania jest studentem PUM (legitymacja studencka).
  2. Szczepienie przeciw WZW typu B, o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów.
  3. Wyniki badań oraz informację o szczepieniach (nie akceptujemy skanu/ksera książeczki zdrowia dziecka - obowiązuje zaświadczenie o szczepieniach wystawione przez lekarza) należy dostarczyć do dziekanatu do końca 2023 roku.

 

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH LAT:

 

Prosimy o bieżące sprawdzanie aktualności wykonanych badań. Informacje znadują się w WD w zakładce "Teczka" następnie "Dodatkowe informacje".
Badania mogą być wykonane u lekarza medycyny pracy, lekarza POZ, lub w przychodni współpracującej z PUM w Szczecinie.

Adresy przychodni w których można wykonać badania okresowe dla studentów:

1. Centrum Zdrowia SPZOZ (tu studenci mogą wykonać wszystkie badania potrzebne do książeczki sanitarno-epidemiologicznej (w tym badanie kału) bez konieczności udawania się do WSSE)
Aleja Wojska Polskiego 97
tel. rejestracja: 510 741319

2. ul. Bohaterów Warszawy 75
tel. rejestracja: 91 44 42 870,
507 807 577

3. ul. Bohaterów Warszawy 51
tel. rejestracja: 91 88 54 810,
501 749 768

4. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie
tel. rejestracja: 91 43 49 170 lub 91 48 50 058.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886