BHP


BHP

Główny Specjalista ds. BHP
mgr Lidia Dryhinicz (zmiana nazwiska z Komarzyńska)
tel. (091) 48 00 753
fax. (091) 48 00 705
tel. kom. 510 675 227
specbhp@pum.edu.pl

Specjalista ds. BHP
mgr inż. Natalia Dembowska
tel. (091) 48 00 753
fax. (091) 48 00 705
tel.kom. 573 265 744
natalia.dembowska@pum.edu.pl 

Samodzielny Inspektor PPOŻ
Robert Dziedzic
tel. (091) 48 00 753
fax. (091) 48 00 705
tel.kom. 604 266 613
ppoz@pum.edu.pl

Zarządzenia Rektora PUM w Szczecinie

Instrukcje BHP

Instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Inne

Podstawy prawne:

Internetowy System Aktów Prawnych

Dziennik Ustaw

Kodeks Pracy

 footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886