COVID


Zasady postępowania dla studentów odbywających zajęcia kliniczne

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (semestr zimowy 2022/2023), uprzejmie prosimy studentów i nauczycieli o zapoznanie się z zasadami i ich przestrzeganie.

Zasady do pobrania.


Odwołanie obowiązku zgłaszania przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Informujemy, że decyzją Rektora PUM z dniem 1 maja 2022 r. na mocy Komunikatu nr 13/2022 Rektora PUM ustaje obowiązek zgłaszania przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Komunikat 13.2022


INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA STUDENTÓW PUM  (26/04/2022 r.)

W związku z epidemią COVID-19 w PUM wydano zaktualizowaną instrukcję dla studentów.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji:

tel. +48 517 217 944

e-mail: covid@pum.edu.pl

Instrukcja 28.04.2022


Komunikat Rektora ws. odwiedzin w Domach Studenckich

Informujemy, że decyzją Rektora PUM z dniem 13 kwietnia 2022 r. zniesiony został zakaz odwiedzin w uczelnianych Domach Studenckich.
Komunikat 11/2022.


Aktualizacja tabel COVID-19 (25/11/2021 r.)


Informujemy, że zaktualizowana została tabela zgłaszania studentów lub pracowników PUM zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Prosimy o korzystanie z aktualnych plików:

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: 
tel. +48 517 217 944
e-mail: covid@pum.edu.pl


Procedura postępowania dotycząca Studentów odbywających zajęcia kliniczne (18/11/2021 r.)

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 część oddziałów szpitali klinicznych wprowadziło dodatkowe obostrzenia dotyczące ochrony pacjentów przed potencjalnym zakażeniem ze strony pracownika /studenta.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą.

COVID-19: aktualne zasady dotyczące pracowników PUM (12/10/2021 r.)

Rekomenduje się wszystkim pracownikom PUM zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych, dezynfekcję rąk przy wejściu na teren Uczelni, zachowanie dystansu społecznego o ile to możliwe (1,5 m) oraz unikanie dotykania rękoma ust, nosa i oczu.

Pełna treść zaleceń do pobrania tutaj.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się i stosowanie.Informujemy, że opublikowana została aktualna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA STUDENTÓW PUM w związku z epidemią COVID-19 ( z dn. 4/10/2021 r.).

Sytuacja epidemiologiczna oraz strategia postępowania wyznaczana przez MZ może się zmianiać i w związku z tym również instrukcje PUM. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji na stronie internetowej PUM.

W przypadku istotnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 517 217 944 lub e-mailem: covid@pum.edu.plKomunikat Zespołu ds. Zagrożenia Epidemicznego PUM

W związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2, jak również trudną do przewidzenia sytuacją jesienią bieżącego roku oraz możliwymi utrudnieniami w przekraczaniu granic, rekomendujemy w miarę możliwości i dostępności wykonanie szczepień przeciwko Covid-19 przed rozpoczęciem roku akademickiego:

  • studentom starającym się o skorzystanie z wymiany studentów w ramach programu Erasmus+,
  • studentom planującym podjąć studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że szczepienie nie jest wymagane. Jednakże pomoże uniknąć utrudnień, które mogą wyniknąć z dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886