STUDIA PODYPLOMOWE


Centrum Kształcenia Podyplomowego


Dane teleadresowe jednostki:

ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin

tel. 91 48 00 960, 91 48 00 980
e-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl

pok. 206

czynne w godz. 8.00 - 15.00


Kierownik: dr hab. n. med. i zdr. Sylwia Wieder-Huszla

Sprawy administracyjne:

  • mgr Aleksandra Hapka 

tel. 91 48 00 980

  • mgr Monika Długołęcka 

tel. 91 48 00 960

 

Punkt kancelaryjny Nr 4

Katarzyna Majewska 

tel. 91 48 00 962

 


Centrum jako jednostka organizacyjna pozawydziałowa w ramach czynności administracyjnych uczestniczy w organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez jednostki PUM. Organizuje i koordynuje kształcenie specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych,  biologów i biotechnologów oraz bierze udział w realizacji studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków.


Obowiązujące akty prawne

Regulamin studiów podyplomowych

Uchwała Nr 47/2022 Senatu PUM w Szczecinie wprowadzająca zmiany do Regulaminu studiów podyplomowych


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886