Zespół Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego PUM


Zespół powstał z inicjatywy Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Beaty Karakiewicz w październiku 2021 roku. Jest zapleczem warsztatowym dla studentów kierunków terapeutycznych, między innymi nowopowstałego na WNoZ-ie kierunku logopedia kliniczna. Siedziba Zespołu znajduje się przy Katedrze Medycyny Społecznej (Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, pokoje: 302, 402). Opiekunami i kierownikami artystycznymi są instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem, związani ze sztuką ludową od ponad 20 lat: dr n. zdr. Anna Knyszyńska i dr n. zdr. Artur Kotwas. W programie Zespołu są pieśni i tańce z różnych regionów Polski oraz polskie tańce narodowe. Członkowie Zespołu szlifują swoje umiejętności taneczne i wokalne uczestnicząc w różnych wydarzeniach kulturalnych, koncertach, obozach szkoleniowych i warsztatach tanecznych.

Zespół kieruje swoją ofertę głównie do studentów, natomiast w ramach szerokiego spektrum działania uniwersytetu, m.in. w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego PUM (DUM PUM), Młodzieżowej Akademii Medycznej PUM (MAM PUM), Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM (MUS PUM) – planuje prowadzić zajęcia dla grup zróżnicowanych wiekowo oraz utworzyć ofertę zajęć artystycznych dla pracowników uczelni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886