Ogłoszenia



news

01.06.2023

Alarmy BRAVO i CHARLIE-CRP przedłużone

Do 31 sierpnia 2023 roku na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Prezesa Rady Ministrów przedłużony jest..

news

01.06.2023

I love dentistry

Utalentowana studentka 3. roku Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

news

19.05.2023

Rekrutacja na studia w PUM - ruszyła!

Od dziś rozpoczyna się rejestracja kandydatów na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademic

news

15.05.2023

Stanowiska władz uczelni oraz studentów kierunku lekarsko-dentystycznego PUM

W związku z dezinformacją dotyczącą kierunku lekarsko-dentystycznego, która pojawiła się w ostatnim czasie w mediach, ..

news

10.05.2023

Humanistyczne aspekty farmacji. Przeszłość i teraźniejszość.

Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny ..

news

09.05.2023

Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!

W dniach 9-10 maja br. w godz. 10.00-17.00 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol

news

08.05.2023

Prozdrowotne mieszanki soków warzywnych z dodatkiem ziół – opracowywane w PUM

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jako jednostka naukowo-badawcza, otrzymała 1,2 mln zł w ramach Europejskiego

news

08.05.2023

Studentka PUM – stypendystką Ministra Zdrowia

Pani Aleksandra Gołąb otrzymała stypendium Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2022/2023

news

08.05.2023

Chirurgia minimalnie inwazyjna i robotyczna w ginekologii

Zapraszamy studentów kierunku lekarskiego VI roku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do udziału w warsztat

news

27.04.2023

Ratownictwo medyczne – druga odsłona

Zapraszamy na studia o kierunku Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore. Znajdzie się w naszej

news

26.04.2023

Życzymy udanej majówki!

Uprzejmie informujemy, że część działów administracyjnych w Rektoracie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

news

25.04.2023

Nowy kierunek w PUM

Od roku akademickiego 2023/24 w ofercie edukacyjnej naszej uczelni znajdzie się kierunek Ratownictwo medyczne z bezpiecz


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886