Alarmy BRAVO i BRAVO-CRP - czerwiec 2024

05.06.2024 Ogłoszenia

Do 31 sierpnia 2024 roku, do godz. 23:59 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Prezesa Rady Ministrów obowiązuje 2. stopień alarmowy BRAVO (Zarządzenie nr 57) i 2. stopnień alarmowy BRAVO-CRP (zarządzenie nr 59).

W związku z powyższym i zgodnie z Komunikatem JM Rektora PUM nr 12/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.:

a) utrzymane zostaje zawieszenie dyżurów Stałego Dyżuru PUM.
b) utrzymane zostają działania prac Zespołu Antykryzysowego PUM.
c) utrzymane zostaje dyżurowanie Działu Informatyki dotyczące cyberprzestrzeni (CRP).
d) Kierownicy Jednostek Organizacyjnych proszeni są o:
- nieprzerwaną realizację zadań ujętych w "Wykazie Przedsięwzięć i Procedur Systemu Zarządzania Kryzysowego i Zarządzania Kryzysowego-CRP" dla stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP.
e) Pracownicy, studenci i doktoranci proszeni są o:
- wyczulenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych. Bezzwłoczne powiadamianie Działu Informatyki o zauważeniu wszelkich niepokojących zjawisk dotyczących poprawności funkcjonowania użytkowanych systemów elektronicznych stacjonarnych i przenośnych,
- zachowanie przezorności w stosunku do osób lub zachowań (zjawisk) wzbudzających podejrzenia oraz informowanie odpowiednich osób/służb w przypadku ich stwierdzenia.
 

Prosimy o zapoznanie się z pełnym Komunikatem Rektora PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886