Władze uczelni


PUM – KADENCJA WŁADZ REKTORSKICH 2020/2024

REKTOR

Bogusław Machaliński

prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

e-mail

PROREKTORZY

Prorektor ds. dydaktyki

Aneta Cymbaluk-Płoska

prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska

e-mail

Prorektor ds. nauki

Jerzy Samochowiec

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

e-mail

Prorektor ds. klinicznych

Leszek Domański

prof. dr hab. n. med. Leszek Domański

e-mail

Prorektor ds. rozwoju

Jarosław Peregud-Pogorzelski

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

e-mail

Prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej

Dariusz Chlubek

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

e-mail

Wydział Medycyny i Stomatologii

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Edyta Paczkowska

prof. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Violetta Dziedziejko

prof. dr hab. n. med. Violetta Dziedziejko

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Bartłomiej Baumert

dr hab. n. med. Bartłomiej Baumert

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Sebastian Kwiatkowski

prof. dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Aleksandra Gawlikowska-Sroka

dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Mariusz Lipski

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

e-mail

Prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii

Agnieszka Droździk

dr hab. n. med. Agnieszka Droździk

e-mail

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Izabela Gutowska

prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska

e-mail

Prodziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Danuta Kosik-Bogacka

prof. dr hab. n. med. Danuta Kosik-Bogacka

e-mail

Prodziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Mateusz Kurzawski

prof. dr hab. n med. Mateusz Kurzawski

e-mail

Prodziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej

Marcin Lener, prof. PUM

dr hab. n. med. Marcin Lener, prof. PUM

e-mail

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Beata Karakiewicz

prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

e-mail

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Elżbieta Grochans

prof. dr hab. n. zdr. Elżbieta Grochans

e-mail

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Anna Jurczak

prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak

e-mail

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Karolina Skonieczna-Żydecka

prof. dr hab. n. med. n. zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka

e-mail

Administracja / Rektorat PUM

Kanclerz

Krzysztof Goralski

mgr inż. Krzysztof Goralski

e-mail

Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych

Katarzyna Jaślarz

mgr inż. Katarzyna Jaślarz

e-mail

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjnych i Remontów

Mirosław Pietraszek

mgr inż. Mirosław Pietraszek

e-mail

Kwestor

Magdalena Mikołajczuk

mgr Magdalena Mikołajczuk

e-mail

SKŁAD SENATU NA KADENCJĘ 2020-2024

 1. prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko adres e-mail

 2. dr hab. n. med. Anita Chudecka–Głaz adres e-mail

 3. prof. dr hab. n. med. Leszek Domański adres e-mail

 4. prof. dr hab. n. med. Izabela Gutowska adres e-mail

 5. prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski adres e-mail

 6. prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski adres e-mail

 7. prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyliusz adres e-mail

 8. prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans adres e-mail

 9. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski

 10. prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński adres e-mail

 11. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak adres e-mail

 12. prof. dr hab. Beata Karakiewicz adres e-mail

 13. prof. dr hab. Iwona Rotter adres e-mail

 14. prof. dr hab. Elżbieta Grochans adres e-mail

 15. prof. dr hab. Anna Jurczak adres e-mail

 16. prof. dr hab. Jerzy Samochowiec adres e-mail

 17. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska adres e-mail

 18. dr n. med. Hanna Romanowska adres e-mail

 19. dr n. med. Stanisława Walat adres e-mail

 20. dr n. med. Sylwia Wieder-Huszla adres e-mail

 21. dr n. zdr. Paulina Zabielska adres e-mail

 22. dr hab. Marcin Lener adres e-mail

 23. mgr Anna Burnat adres e-mail

 24. Magdalena Pacanowska

 25. Agata Adamska-Wenzel

 26. Damian Durys

 27. Julia Cinzer

 28. Jakub Rosik

 29. Aleksandra Popek

 30. Mateusz Gutowski

 31. Maciej Arciszewski

 32. Konrad Grzeszczak adres e-mail


RADA UCZELNI

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 16 grudnia 2020 r. wybrał Radę Uczelni. Jej skład został zmieniony na posiedzeniach Senatu w dniach 31 marca 2021 r. i 28 kwietnia 2021 r. Aktualnie Rada Uczelni składa się z dziewięciu osób - ośmiu członków powołanych przez Senat, w tym czterech spoza wspólnoty Uczelni i z przewodniczącego Parlamentu Studentów.

 1. Radca prawny Andrzej Lubiniecki – Przewodniczący Rady Uczelni PUM - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie od roku 2001. Jest doradcą wielu przedsiębiorców w zakresie prawnych aspektów ich działalności operacyjnej. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pomocy prawnej organom administracji samorządowej i rządowej oraz uczelniom wyższym. Wspólnik i założyciel Kancelarii Radców Prawnych Lubiniecki & Sołtyszewski Sp. p.
 2. Prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan – kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, znamienity neurochirurg, honorowy obywatel Miasta Szczecin.
 3. Dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff – ekspert w zakresie marketingu i zarządzania, przedstawiciel biznesu regionu zachodniopomorskiego, pracownik naukowy Instytutu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Prof. dr hab. n. zdr. Anna Jurczak – kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego PUM. Reprezentuje Wydział Nauk o Zdrowiu/dyscyplina nauki o zdrowiu.
 5. Dr hab. prof. US Maciej Drzonek – ekspert w dziedzinie nauk społecznych, specjalista w obszarze promocji oraz PR, pracownik naukowy Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Dr hab. Andrzej Ossowski – kierownik Zakładu Medycyny Sądowej.
 7. Adwokat dr n. pr. Krzysztof Kozłowski - w latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w latach 2016–2018 wojewoda zachodniopomorski, w latach 2018–2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pełnomocnik rządu do spraw repatriacji. Obecnie członek zarządu PZU SA..
 8. Dr hab. n. med. Miłosz Kawa - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, adiunkt w Samodzielnej Pracowni Terapii Komórkowej na Wydziale Medycyny i Stomatologii PUM
 9. Damian Durys  – Przewodniczący Parlamentu Studentów PUM.

 

Kadencja Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2024 r. (od 1 stycznia 2021 r.) Do jej najważniejszych zadań należy m.in. opiniowanie projektu Statutu PUM i strategii uczelni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886