Kursy dla pielęgniarek i położnych


Koordynator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

dr n. zdr. Katarzyna Karakiewicz-Krawczyk

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego i Ratownictwa Medycznego PUM,

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin

tel. 91 48 00 932, e-mail: katarzyna.karakiewicz.krawczyk@pum.edu.pl

Formularze dla organizatorów kursu

Kalkulacja kosztów kursu podyplomowego 

Wykaz pracowników kursu

Rozliczenie kosztów kursu podyplomowego

Umowa zlecenia - ryczałt

Umowa zlecenia - godzinowa

Rachunek dla PUM

Ankieta ZUS


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886