Wydawnictwo


Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 861 i 91 48 00 865; faks 91 48 00 705

wydawnictwo@pum.edu.pl


Redaktor naczelny 

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Rada wydawnicza

 • przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
 • zastępca przewodniczącego - prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska 
 • redaktor naukowy ds. dyscypliny nauki medyczne - prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
 • redaktor naukowy ds. dyscypliny nauki o zdrowiu - prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz
 • redaktor naukowy ds. dyscypliny nauki farmaceutyczne - prof. dr hab. n. med. Mateusz Sylwester Kurzawski
 • redaktor naukowy ds. wydawnictw dydaktycznych - prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

Kierownik 

 • mgr Ryszard Sędkiewicz - tel. 91 48 00 861 wydawnictwo@pum.edu.pl

Specjalsta ds. wydawnictw

 • Eliza Rząd - tel. 91 48 00 865 redakcja@pum.edu.pl - p.o. zastępcy kierownika

Redaktor

 • mgr Katarzyna Lutyńska-Nadolnik - tel. 91 48 00 864 katarzyna.lutynska.nadolnik@pum.edu.pl

Skład i łamanie

 • Eliza Rząd - tel. 91 48 00 865 elizas@pum.edu.pl

 

Wydawnictwa

Wydawnictwa naukowe

W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dn. 17.07.2023 r.) Pomeranian Journal of Life Sciences otrzymał 140 punktów. Zapraszamy do publikacji artykułów w następujących dziedzinach:

 • inżynieria biomedyczna,
 • biologia medyczna,
 • nauki farmaceutyczne,
 • nauki medyczne,
 • nauki o zdrowiu.

 

Nakładem Wydawnictwa wydawane jest czasopismo Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Jest to ciągłe wydawnictwo naukowe ukazujące się od 1951 r.
Od 1962 r. redagowane było przez prof. dra hab. n. med. Eugeniusza Miętkiewskiego, następnie od 2000 r. przez prof. dra hab. n. med. Ireneusza Kojdera, a od 2019 r. prowadzi je prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek. W Pomeranian Journal of Life Sciences (ISSN 2450-4637) publikowane są oryginalne prace naukowe, w tym skróty doktoratów, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków z nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.
Index Copernicus za rok 2021 wynosi 112,75. 
Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Akademiae Medicae Stetinensis - Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie dostępne są w ponad 150 bibliotekach krajowych i zagranicznych.

Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego znajduje się w Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, a autorom wydającym monografie naukowe przysługuje 80 pkt. ministerialnych z tego tytułu.

Wydawnictwa dydaktyczne i informacyjne

 1. Książki i inne pomoce dydaktyczne dla studentów.
 2. Informatory: o działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, medyczno-usługowej oraz o składzie osobowym uczelni. Prowadzona jest sprzedaż wydawnictw uczelnianych: 
  • bezpośrednia w dziale po wcześniejszej opłacie;
  • wysyłkowa po wcześniejszej opłacie (adresat pokrywa koszty przesyłki);
  • w sieci księgarń.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886