Wydawnictwo


Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 861 i 91 48 00 865; faks 91 48 00 705

wydawnictwo@pum.edu.pl


Redaktor naczelny 

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Rada wydawnicza

 • przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek
 • zastępca przewodniczącego - dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
 • redaktor naukowy ds. dyscypliny nauki medyczne - prof. dr. hab. n. med. Dariusz Chlubek
 • redaktor naukowy ds. dyscypliny nauki o zdrowiu - prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz
 • redaktor naukowy ds. dyscypliny nauki farmaceutyczne - prof. dr. hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz
 • redaktor naukowy ds. wydawnictw dydaktycznych - prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

Kierownik 

 • mgr Ryszard Sędkiewicz - tel. 91 48 00 861 wydawnictwo@pum.edu.pl

Specjaliści ds. wydawnictw

 • Eliza Świtalska - tel. 91 48 00 865 redakcja@pum.edu.pl - p.o. zastępcy kierownika
 • mgr Emilia Syldatk-Nowocień

Redaktorzy

 • mgr Katarzyna Lutyńska-Nadolnik - tel. 91 48 00 864 katarzyna.lutynska.nadolnik@pum.edu.pl
 • mgr Aleksandra Kacianowska - tel. 91 48 00 862 aleksandra.kacianowska@pum.edu.pl

Skład i łamanie

 • Eliza Świtalska - tel. 91 48 00 865 elizas@pum.edu.pl

Zamówienia i sprzedaż książek - tel. 91 48 00 860 

Zamówienia prosimy przesyłać na adres mailowy ksiazki@pum.edu.pl lub przez stronę https://www.facebook.com/wydawnictwo.pum.

Do odwołania książki można zamawiać wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub przez stronę Wydawnictwa na Facebooku.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
Santander Bank Polska Oddział Szczecin 
Nr konta: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
Przelew z dopiskiem: Wydawnictwo PUM

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Wydawnictwa naukowe

Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Jest to ciągłe wydawnictwo naukowe ukazujące się od 1951 roku.
Redagowane od 1962 roku przez prof. dra hab. n. med. Eugeniusza Miętkiewskiego, następnie od 2000 r. przez prof. dra hab. n. med. Ireneusza Kojdera, a od 2019 r. przez prof. dra hab. n. med. Dariusza Chlubka. W Pomeranian Journal of Life Sciences (ISSN 2450-4637) publikowane są oryginalne prace naukowe, w tym skróty doktoratów, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków.
Index Copernicus za rok 2017 wynosi 114,51. 
Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Akademiae Medicae Stetinensis - Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie dostępne są w ponad 150 bibliotekach krajowych 
i zagranicznych.

Wydawnictwa dydaktyczne i informacyjne


 1. Książki i inne pomoce dydaktyczne dla studentów.
 2. Informatory: o działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno-wychowawczej, medyczno-usługowej oraz o składzie osobowym uczelni. Prowadzona jest sprzedaż wydawnictw uczelnianych: 
  • bezpośrednia w dziale;
  • wysyłkowa, za zaliczeniem pocztowym (adresat pokrywa koszty przesyłki);
  • w sieci księgarń.

bg

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie archiwum:

old.pum.edu.pl

Aktualnie modyfikujemy treści wszystkich sekcji. Zanim przeredagujemy je na nowo, zapraszamy do ich poprzedniej prezentacji.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886