Zakres działalności wydawnictwa


Dział Wydawnictw Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie organizuje
i realizuje działalność wydawniczą uczelni oraz zajmuje się dystrybucją 
i rozpowszechnianiem wydawnictw uczelnianych. Do zakresu obowiązków pracowników wydawnictwa należy m. in.:

 

Obsługa administracyjna procesu wydawniczego – przygotowywanie zamówień na opracowanie publikacji

 1. Ustalanie, opracowanie i realizowanie rocznego planu rzeczowego wydawnictwa na podstawie zapotrzebowania uczelni.
 2. Prowadzenie obsługi administracyjnej Senackiej Komisji ds. Wydawnictw PUM.
 3. Przygotowywanie i ewidencjonowanie umów wydawniczych z autorami, tłumaczami, umowy zlecenia na wykonywane prace wydawnicze.
 4. Prowadzenie zamówień na druk i oprawę wydawanych publikacji.
 5. Działania eliminujące niegospodarność, straty i pracę złej jakości.
 6. Inne prace administracyjne, m. in.: archiwizacja dokumentów, które przygotowane w odpowiedni sposób, trafiają do Archiwum PUM, ewidencja dokumentów, prowadzenie korespondencji i archiwizowanie dokumentów bieżących, prace biurowe, obsługa poczty klasycznej i elektronicznej, obsługa klienta (bezpośrednia, mailowa, telefoniczna).
 7. Współpraca z innymi pracownikami uczelni – w miarę możliwości i w przypadku zaistnienia takich okoliczności – pomoc w drobnych pracach redakcyjnych innych działów (np. konsultacja językowa, redakcyjna, pomoc dotycząca spraw uczelni, korekty ważnych dokumentów, robienie zdjęć na rzecz uniwersytetu, pisanie artykułów do Biuletynu Informacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie).
 8. Szkolenia i samoszkolenia pracowników.

Prowadzenie procesu wydawniczego

 1. Przyjęcie tekstu publikacji od autora/redaktora naukowego, dostosowanie do wymogów wydawniczych koniecznych do spełnienia.
 2. Redakcja językowa i techniczna.
 3. Korekty redakcyjne i techniczne.
 4. Skład komputerowy i łamanie tekstu, zdjęć, tabel i rycin, projektowanie okładek, skanowanie dokumentów, archiwaliów i innych. Skład i łamanie dotyczą publikacji opracowywanych w Dziale Wydawnictw PUM oraz w innych jednostkach zgłaszających swoje potrzeby (np. dziekanaty, Dział Promocji i Informacji PUM, redakcja Biuletynu Informacji Publicznej PUM).
 5. Wykonywanie oryginalnych zdjęć i okładek do publikacji.
 6. Konsultacje z autorami i kontrola prac nad książką w zakładzie poligraficznym.
 7. Przygotowanie i wysłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek objętych Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Sprzedaż książek

 1. Sprzedaż prowadzona na miejscu w Dziale Wydawnictw oraz przy pomocy kontakyu telefonicznego i mailowego. Przyjmowane są i realizowane zamówienia na książki (pakowanie i wysyłanie, korespondencja, obsługa klienta, reklamacje), wystawiane faktury, WZ, RW i inne, ewidencjonowanie, rozliczamy i raportowanie działalności do Działu Finansowego PUM oraz współpraca z innymi działami PUM.
 2. Promocja na portalach społecznościowych i na stronie internetowej wydawnictwa – prowadzenie stron (Facebook wydawnictwa i Facebook czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences, strona PUM, Tweeter czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences, portal Open Journal Systems czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences).
 3. Aktualizowanie gablot reklamowych na terenie uczelni.
 4. Uczestniczenie w targach książki.
 5. Promocja mailowa, przygotowanie i rozsyłanie ofert, promocje i inne prace.
 6. Tworzenie materiałów promocyjnych, ich redagowanie i rozsyłanie.

Redakcja i e-redakcja uczelnianego czasopisma naukowego – Pomeranian Journal of Life Sciences

 1. Przyjmowanie zgłaszanych artykułów i ich wstępne opracowanie,
 2. Wyszukiwanie elementów brakujących i niespełniających wymogów formalnych stawianych przez wydawnictwo w regulaminie publikowanie prac naukowych.
 3. Korespondencja z autorami, recenzentami oraz tłumaczami. Bieżące nanoszenie sugerowanych przez nich poprawek.
 4. W Internecie przy pomocy platformy Open Journal Systems oraz na stronie Wydawnictwa PUM publikowanie pełnych wersji artykułów, które wcześniej opublikowane zostały w nadrzędnej wersji papierowej czasopisma Pomeranian Journal of Life Sciences. Administrowanie stroną OJS Pomeranian J Life Sci, wprowadzanie nowych danych, korekta błędów oraz pomoc techniczna użytkownikom.
 5. Prace związane z egzemplarzem obowiązkowym i autorskim czasopisma naukowego: przygotowanie, ewidencjonowanie, realizacja, prowadzenie i analiza antyplagiatu wg norm Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), opracowanie danych dla różnych platform internetowych (e-redakcja), wprowadzaniu archiwalnych oraz aktualnych numerów zeszytów na stronę czasopisma (w tym przygotowanie i wprowadzenie metadanych oraz ich przesyłanie i zatwierdzenie, poprawa błędów, podmienianie plików itp. w bazie Cross Ref).
 6. Podnoszenie standardów czasopisma: prowadzenie konsultacji z ekspertami ds. oceny czasopism. Śledzenie komentarzy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz najnowszych zmian w standardach wydawniczych. Studiowanie i monitorowanie konkurencyjnych czasopism (nie tylko medycznych) i dokonywanie selekcji artykułów, co podnosi i podtrzymuje najlepszych praktyki wydawnicze. Monitorowanie cytowania do ewaluacji czasopisma przy użyciu różnych narzędzi (Publish or Perisch 4, Open Journal Systems, PBN), na podstawie h-index oraz przy wprowadzaniu artykułu na platformę OJS.
 7. Śledzenie na bieżąco zmian w prawie autorskim (Ustawa o prawie autorskim 
  i prawach pokrewnych, Prawo prasowe i inne dotyczące umów). Realizacja obowiązku nakładania licencji na artykuły starsze od zamieszczonych na platformie (powyżej 2 lat), co tylko za lata 2011–2014 dotyczy ok. 300 autorów.
 8. Promocja Pomeranian J Life Sci i zwiększanie jego widoczności na rynku czasopism naukowych (także poza branżą medyczną). Aktywne poszukiwanie wpływowych badaczy (jako recenzentów i autorów) oraz promocja czasopisma na uczelniach polskich i zagranicznych.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886