Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie


Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie to największa i jedna z najnowocześniejszych placówek ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim. Wykonujemy szeroki zakres unikatowych procedur specjalistycznych w ramach stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki medycznej. Hospitalizujemy pacjentów najtrudniejszych, wymagających wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu.

Struktura

W strukturach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM funkcjonują:

 • 28 Klinik i Oddziałów,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych.

Baza lecznicza

Profesjonalną bazę leczniczą uzupełnia szerokie zaplecze diagnostyczne prowadzone w:

 • Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej i Radiologii Interwencyjnej,
 • Zakładzie Medycyny Nuklearnej,
 • Zakładzie Patomorfologii,
 • Laboratoriach specjalistycznych (Hematologii, Mikrobiologii, Bank Komórek Krwiotwórczych, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne)

Diagnostyka

Diagnostyce służy najwyższej klasy aparatura medyczna:

 • rezonans magnetyczny,
 • tomograf spiralny,
 • ultrasonografy,
 • echo endoskopy,
 • gammakamery

Działalność ambulatoryjna prowadzona jest w oparciu o 41 specjalistycznych poradni przyklinicznych, w których rocznie udzielanych jest ponad 170 tys. porad. Prowadzimy kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowo-badawczą, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości udzielanych świadczeń.

Szpital jest jedynym ośrodkiem w regionie posiadającym Centrum Urazowe dla Dorosłych i Dzieci, które zabezpiecza chorych z krytycznymi, wielonarządowymi obrażeniami ciała oraz jedynym ośrodkiem posiadającym Oddział Transplantacji Szpiku, w którym wykonywane są zabiegi autologicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Jednym z 5 ośrodków w Polsce, który uczestniczy w Serwisie Replantacyjnym dla amputacji rąk oraz ośrodkiem, w którym wykonuje się unikalne w skali kraju endoskopowe leczenie wczesnych postaci nowotworów metodą endoskopowej dyssekcji pośluzówkowej. 
Posiadając całodobowe lądowisko dla śmigłowców, zabezpieczamy pacjentów w odpowiednio krótkim czasie.


bg

Kompletne informacje dostępne są na dedykowanej stronie

Zapraszamy do odwiedzin serwisu Szpitala Klinicznego Nr 1


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886