Badanie lęku społecznego w VR


Aplikacja do terapii lęku społecznego w rzeczywistości wirtualnej

To projekt badawczy, finansowany w ramach Minigrantu „Inkubator Innowacyjności 4.0” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego głównym celem jest określenie skuteczności treningu redukcji lęku społecznego z zastosowaniem innowacyjnej aplikacji VR (ang. virtual reality).

Uczestnicy badania:

  • Do udziału w badaniu poszukujemy osób w wieku od 18 do 45 lat, mieszkających na terenie Szczecina i okolic, które odczuwają objawy lęku społecznego, ale także osoby, które takich objawów nie mają.
  • Za udział w badaniu będzie można otrzymać bon podarunkowy o wartości 300 zł lub 50 zł, w zależności od tego, czy osoba badana będzie zakwalifikowana do treningu czy będzie w tzw. grupie kontrolnej.
  • Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie ankiety i kilku kwestionariuszy na stronie internetowej.
  • Niezbędne informacje o rekrutacji do badania znajdą Państwo w opisie po kliknięciu na poniższy link  lub kod QR. Opis fobii społecznej:

Lęk społeczny, inaczej fobia społeczna, wiąże się ze stale utrzymującą się obawą przed jedną lub kilkoma sytuacjami, w których pojawia się ocena ze strony innych osób. Obawa ta dotyczy postępowania, które może wydać się kłopotliwe lub upokarzające, a osoba jej doświadczająca przewiduje, że ocena innych osób będzie dla niej niekorzystana, a jej następstwo będzie katastrofą. Lęk tego rodzaju jest nadmierny i nieracjonalny, a konieczność zaangażowania się w sytuacje społeczne wiąże się z silnym cierpieniem, co skutkuje częstym stosowaniem strategii unikania kontaktów społecznych.

Wyniki dotychczasowych badań i leczenie:

Badania epidemiologiczne potwierdziły, że lęk społeczny należy do grupy najczęstszych problemów w zakresie zdrowia psychicznego i dotyka od 3 do 13% populacji ogólnej. Najczęściej pojawia się w okresie adolescencji i dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, a różnice w jego występowaniu pomiędzy płciami są relatywnie małe.

Leczenie lęku społecznego polega przede wszystkim na redukcji jego natężenia, czego efektem jest zmniejszenie stresu i zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Pomimo, że wykazano skuteczność leczenia farmakologicznego z zastosowaniem głównie leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny w leczeniu lęku społecznego, to u części osób nie obserwuje się wyraźnej poprawy w zmniejszeniu objawów.

Znacznie lepsze efekty lecznicze uzyskuje się w wyniku zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej, obejmującej głównie techniki ekspozycji na bodźce wywołujące lęk z elementami systematycznej desensytyzacji, co jest zgodne z zaleceniami np. Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzenie tej formy terapii jest jednak trudne, szczególnie ze względu na potrzebę odwzorowania sytuacji interpersonalnych, które zwiększają poziom lęku (np. u osób z obecnością lęku przed wystąpieniami publicznymi należałoby zebrać publiczność i kontrolować jej reakcje).

Dlatego coraz częściej w badaniach naukowych stosowane są techniki oparte na rzeczywistości wirtualnej (virtual reality, VR), która pozwala na wytworzenie środowiska dzięki urządzeniom elektronicznym, odzwierciedlającym w kompleksowy sposób przestrzeń fizyczną, umożliwiającym jednostkom, reprezentowanym przez animowane awatary, nawiązywanie interakcji z innymi ludźmi oraz obiektami wirtualnymi.

Pomimo, że w różnych badaniach wykazano skuteczność terapii lęku społecznego z zastosowaniem VR, to wyniki części badań dostarczają niespójnych rezultatów. We wszystkich badaniach oceniano skuteczność terapii za pomocą wyników uzyskiwanych przez osoby badane w kwestionariuszach psychologicznych, brakuje natomiast danych obiektywnych o skuteczności terapii w postaci wartości parametrów fizjologicznych i biologicznych. Te zamierzamy badać w naszym projekcie.
 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886