Legia akademicka 2023-2024


Aktualności o Legii Akademickiej

Studentom PUM informacji udziela koordynator Legii Akademickiej PUM mgr Sławomir WALISZEWSKI tel. 91-48-00-775, e-mail: slawomir.waliszewski@pum.edu.pl

W Szczecinie program obsługuje Uniwersytet Szczeciński przy ul. Krakowskiej 71/79. Studenci PUM wnioski proszeni są  składać właśnie tam, tj. w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego. 
Kontakt: Justyna StolarskaSekcja ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych US, tel. +48 91 444 3481,  szczegółowe informacje z US, więcej: http://legiaakademicka.usz.edu.pl/rejestracja/

Co to jest LEGIA AKADEMICKA? To program skierowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, dziennych i zaocznych, to miejsce zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i hart ducha. Wszystko to przyda się w codziennym życiu i w pracy, doda pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

Kandydat musi spełnić kilka warunków formalnych:

  • mieć obywatelstwo polskie,
  • być studentem lub studentką uczelni publicznej lub niepublicznej,
  • posiadać kwalifikację wojskową (kategoria zdrowia A) lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową,
  • być niekaranym.

 

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Szkolenie teoretyczne to kilkadziesiąt godzin różnorodnych zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia uczelni. Zajęcia szkoleniowe w części teoretycznej programu prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i treningów, obejmujących kilka bloków tematycznych dotyczących m.in.:

  • podstaw wychowania obywatelskiego i wojskowego,
  • szkolenia bojowego,
  • szkolenia logistycznego,
  • szkolenia ogólnego.

Szkolenie teoretyczne kończy się zaliczeniem i wydaniem zaświadczenia, które jest podstawą do złożenia przez studenta wniosku o powołanie do ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych. Szkolenie teoretyczne III. edycji programu Legia Akademicka będzie wspomagane przez patronackie jednostki wojskowe oraz e-learningową platformę RON. Szkolenie to zakończy się we wszystkich uczelniach do 30 kwietnia 2020 r.


SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Po zaliczeniu części teoretycznej składasz poprzez koordynatora uczelni pisemny wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe. Wnioski dostępne są na stronach internetowych Wojskowych Komend Uzupełnień lub u koordynatora. Po złożeniu wniosku do organów wojskowych student otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli na część praktyczną programu Legia Akademicka.

Część praktyczna szkolenia będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie przerwy wakacyjnej, w dwóch turnusach po 6 tygodni każdy. Każdy turnus składa się z dwóch modułów szkoleniowych:

  • moduł podstawowy – trwający 21 dni, zakończony egzaminem, najczęściej w formie „pętli taktycznej” i złożeniem przysięgi wojskowej;
  • moduł podoficerski – trwający 21 dni, zakończony egzaminem podoficerskim

i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

STOPIEŃ PO SKOŃCZENIU SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Po zakończeniu modułu podstawowego, po spełnieniu rygorów opisanych w rozporządzeniu MON w sprawie mianowania na stopnie wojskowe, student może być awansowany na stopień starszego szeregowego rezerwy. Natomiast po zakończeniu modułu podoficerskiego i pozytywnym zaliczeniu egzaminu podoficerskiego, student awansowany jest do stopnia kaprala rezerwy.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886