Monitoring Karier Zawodowych


Badania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych uznawane są za priorytet w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowywaniu oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Wykorzystanie danych administracyjnych do prowadzenia badań procesów edukacyjno-zawodowych jest praktyką sprawdzoną i stosowaną z powodzeniem w wielu krajach europejskich, m.in. w krajach skandynawskich, w Hiszpanii, Austrii, na Litwie i na Węgrzech.

Monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zajmuje się Akademickie Biuro Karier. Celem badania jest dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Absolwenci, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu otrzymają do wypełnienia elektroniczną wersję ankiety:

  • 12 miesięcy od ukończeniu studiów
  • 3 lata po ukończeniu studiów
  • 5 lat po ukończeniu studiów

Badanie kariery ma charakter ankietowy i jest poufne, co oznacza, że informacje uzyskane od absolwentów służą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.


Zwracamy się z prośbą o podzielenie się z nami swoimi opiniami i doświadczeniem. Wasze zdanie na temat uczelni i kierunku studiów jest dla nas bardzo ważne!


Absolwenci

Pracodawcy


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886