Absolwenci


Celem badań ankietowych dotyczących monitorowania karier zawodowych jest uzyskanie opinii o programie kształcenia, kadrze dydaktycznej i osiągniętych efektach kształcenia poprzez uzyskanie informacji  na temat:

  1. aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy,
  2. przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb rynku pracy oraz wymagań stawianych przez pracodawców,
  3. dalszych planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów.


Monitorowanie polega na badaniu panelowym przeprowadzanym w trzech etapach:

  1. badaniu ankietowym on-line przeprowadzanym do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów, służącym określeniu sytuacji zawodowej absolwenta PUM oraz podtrzymaniu kontaktu z absolwentem,
  2. badaniu ankietowym on-line po trzech i pięciu latach służącym uaktualnieniu sytuacji zawodowej na rynku pracy absolwentów PUM.


W celu przystąpienia do badania ankietowego studenci ostatnich lat poszczególnych kierunków wypełniają deklarację uczestnictwa. Podpisaną deklarację student składa w czasie rozliczania karty obiegowej w dziekanacie swojego wydziału.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886