Monitoring losów absolwentów projektu PROGRESSIO


Badanie losów zawodowych absolwenta PUM będących uczestnikami projektu

Badanie dotyczy sytuacji na rynku pracy w terminie 6 i 12 miesięcy po zakończeniu kształcenia i skierowane jest osób, które otrzymały wsparcie w ramach projektu.

Tytuł projektu: „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-z090/17

Uczestnicy  zakwalifikowani do udziału w projekcie złożyli oświadczenia dotyczące zgody na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się zarówno w trakcie jak i po zakończeniu udziału w projekcie.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886