MUS PUM


Medyczny Uniwersytet Seniora przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (MUS PUM)
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin

 

 

 


Działalność pierwszego w Polsce Medycznego Uniwersytetu Seniora rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i jest kierowana do osób z wykształceniem minimum średnim, które ukończyły 60. rok życia.

Odpowiadając na potrzeby osób w okresie późnej dojrzałości, wyrażających chęć rozwijania się i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, założeniem projektu MUS PUM jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy seniorów w zakresie osiągnięć współczesnej medycyny, promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób, polepszenie jakości życia seniorów, successful ageing – pomyślne starzenie się w aspekcie holistycznym oraz integracja osób powyżej 60. roku życia.

Celami pośrednimi MUS PUM są: wspieranie alternatywnych dla pracy zawodowej i aktywności rodzinnej form aktywności społecznej seniorów, wzbogacenie oferty w zakresie organizacji czasu wolnego, dostosowanie oferty usług społecznych do zmieniających się potrzeb i możliwości seniorów, poprawa społecznego obrazu starości – wspieranie działań promujących pozytywny wizerunek seniorów w społeczeństwie oraz wspieranie działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, a także wspieranie i promowanie różnorodnych form kształcenia ustawicznego.

Każda edycja projektu MUS PUM zamyka się w cyklu dziesięciu spotkań - wykładów i warsztatów o tematyce medycznej i społecznej – odbywających się raz w miesiącu.

Projekt MUS PUM jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Kontakt:

dr n. med. Magdalena Kamińska

Koordynator Medycznego Uniwersytetu Seniora PUM

Kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej

Katedra Medycyny Społecznej

Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin

adres e-mail: magdalena.kaminska@pum.edu.pl

tel.: (91) 4800976

 

Plan zajęć

 

Komunikat z dnia 1 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo, Studenci MUS,

z przykrością informujemy, że w tym roku nie planujemy naboru na nowy rok akademicki MUS PUM 2024/2025.

Z wyrazami szacunku,

dr Magdalena Kamińska, koordynator MUS PUM

 

Komunikat z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Szanowni Państwo, Studenci MUS,

z przykrością informujemy, że w tym roku nie planujemy naboru na nowy rok akademicki MUS PUM 2023/2024.

Z wyrazami szacunku,

dr Magdalena Kamińska, koordynator MUS PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886