Aktualności

Więcej aktualności >

Wydarzenia

Więcej wydarzeń >

Menu boczne

Treść strony

Strona Główna

  • W Barcelonie podczas 25 Europejskiego Tygodnia Gastroenterologicznego dr n. med. Agata Poniewierska-Baran z Zakładu Fizjologii PUM otrzymała dwie nagrody Komitetu Naukowego. Nagrodę za najlepszą pracę nadesłaną z Polski oraz nagrodę w postaci grantu podróżnego dla młodego naukowca. Dr A. Poniewierska-Baran prezentowała pracę dotyczącą nowych obserwacji zjawiska powstawania przerzutów w raku trzustki " Protein factors presented in serum of pancreatic cancer patients enhances the motility of cancer cells -a novel view of pancreatic cancer metastases". Przedstawiana praca jest podsumowaniem doktoratu dr Agaty Poniewierskiej- Baran, której promotorem była prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska.  Praca powstała przy współpracy Zakładu Fizjologii i Kliniki Gastroenterologii PUM. Autorzy: Agata Poniewierska -Baran, Krzysztof Dąbkowski, Teresa Starzyńska, Mariusz Ratajczak.
  • Podczas ogólnopolskiej konferencji Zakopiańskie Dni Jelitowe dr n. med. Iwona Zawada z Kliniki Gastroenterologii otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację. Tytuł prezentacji: Zakażenie Yersinią imitujące chorobę Leśniowskiego-Crohna.
  • Dr n. med. Magdalena Kamińska z Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu podczas 4. Kongresu Medycznego Kobieta i Mężczyzna 65+ i  Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Warszawie zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepsze prace posterowe, tytuł pracy: "Ocena przyczyn i okoliczności upadków pacjentów SPWSZ w Szczecinie hospitalizowanych w latach 2012-2016". Autorki: Magdalena Sylwia Kamińska, Karolina Bartnicka.  Podczas Kongresu po raz pierwszy odbyła się także Sesja Pielęgniarska, na której dr Magdalena Kamińska wygłosiła wykład pt. "Pielęgniarka jako koordynator środowiskowej współpracy w geriatrii".

News

Powrót
do góry