Komisja bioetyczna PUM


Komisja Bioetyczna to niezależna instytucja, oceniająca przebieg oraz wyniki badań klinicznych. Żadne badanie kliniczne nie może zostać rozpoczęte bez uzyskania zgody Komisji Bioetycznej. Ta instytucja wyraża swoją opinię na wniosek składany przez koordynatora badań, a jej powołanie ma na celu ochronę praw oraz godności pacjentów, biorących udział w testach klinicznych, czyli w badaniach nowych leków o potencjalnej użyteczności w lecznictwie.

W jakim celu powoływana jest Komisja Bioetyczna? 

Komisja Bioetyczna składa się w większości z lekarzy, z których jeden wybierany jest na przewodniczącego komisji, oraz z osoby niebędącej lekarzem, która pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Skład Komisji Bioetycznej określają normy prawne, a dokładniej art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zwykle jest to 11-15 osób, wykonujących różne zawody oraz posiadających przynajmniej 10-letnie specjalistyczne doświadczenie zawodowe, ale możliwe są także komisje 5-6 osobowe. 

Komisja Bioetyczna jest powoływana w celu sprawowania kontroli oraz wyrażania opinii nad prowadzonymi badaniami klinicznymi, czyli testami przy udziale ludzi. Głównym celem komisji jest dbanie o dobro pacjentów, biorących udział w badaniach klinicznych, ich godność, bezpieczeństwo oraz prawa. 


PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Marek Droździk

WICEPRZEWODNICZĄCA: dr n. zdr. Gabriela Hofman

SEKRETARZ:  mgr Karolina Siwiec


Komisja Bioetyczna PUM
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin,
tel. 91 48 00 909
email: bioetyka@pum.edu.pl


Godziny pracy Sekretariatu Komisji Bioetycznej:

poniedziałek - czwartek: 8.30 - 14.30

piątek: nieczynne


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886