Formularze do pobrania


Wniosek do Komisji (nowe badanie)

 • Wniosek o wyrażenie opinii o eksperymencie medycznym .doc (Aktualizacja 09.04.2024r.)
 • Wytyczne dotyczące opracowania "Informacji dla uczestnika badania/pacjenta" .pdf
 • Formularz zgody na udział w eksperymencie medycznym .doc | .pdf
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika eksperymentu medycznego  .doc
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - małoletniego/dziecka  .doc
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadek badania  .doc 
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dot. eksperymentu leczniczego  .doc
 • Przyjęcie warunków ubezpieczenia -  uczestnika  .doc | .pdf
 • Przyjęcie warunków ubezpieczenia -  rodzic/opiekun prawny  .doc | .pdf 
 • Upoważnienie do udostępnienia danych z dokumentacji medycznej .doc

Wniosek do Komisji (wprowadzenie zmian)

 • Wniosek o wyrażenie opinii o wprowadzanych zmianach do projektu eksperymentu medycznego .doc

Zaświadczenie (badania niepodlegające opinii)

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż badanie nie nosi cech eksperymentu medycznego i nie wymaga opinii Komisji Bioetycznej - .doc

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886