Terminy posiedzeń


Terminy posiedzenia i złożenia kompletnej dokumentacji:

  • Posiedzenie dn. 01.03.2023 r., dokumentacja do 10.02.2023 r.
  • Posiedzenie dn. 19.04.2023 r., dokumentacja do 24.03.2023r.
  • Posiedzenie dn. 17.05.2023 r., dokumentacja do 21.04.2023 r.
  • Posiedzenie dn. 28.06.2023 r., dokumentacja do 02.06.2023 r.

 


UWAGA! TERMINY POSIEDZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE


Uwaga! Wnioski wraz z załącznikami proszę składać korzystając wyłącznie z nowych, obowiązujących druków.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886