Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji


Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji (PTSF) Oddział Szczecin to jedna z najmłodszych organizacji studenckich działających w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w szczecinie. Oddział powstał jesienią 2018 r. i został założony przez historyczny, bo pierwszy rocznik studentów farmacji ze Szczecina! Oprócz tego, ze jesteśmy członkami PTSF należymy jednocześnie do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF). Zajmujemy się szeroko pojęta edukacja pacjentów, promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia oraz szerzeniem wiedzy na temat zawodu farmaceuty. Wierzymy w wielki potencjał opieki farmaceutycznej i odpowiedzialnej roli jaka pełni ona w systemie zdrowia.

 

W trakcie roku akademickiego całym oddziałem angażujemy się w wiele projektów i wydarzeń jak chociażby „Skonsultuj z farmaceuta”. Jest to ogólnopolska akcja skupiającą się na pogłębianiu świadomości społecznej dotyczącej chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Zwracamy uwagę na to, ze profilaktyka, wczesne wykrycie chorób oraz odpowiednio prowadzona farmakoterapia to klucz do poprawy samopoczucia i jakości życia pacjentów.

 

Chętnie podejmujemy się prowadzenia akcji edukacyjnych w szczecińskich szkołach i przedszkolach. Maluchów oswajamy z „białym fartuchem” i uczymy, ze należy dbać o swoje zdrowie już od najmłodszych lat. Uczniom zaś pokazujemy jak łatwo można zapobiegać wielu chorobom oraz jak ważna jest świadoma antybiotykoterapia i nienadużywanie środków leczniczych w życiu codziennym.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886