MAM PUM


Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Szczecin

 

 

 


Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie MAM PUM realizowana jest na mocy porozumienia:

 • Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Prezydenta Miasta Szczecin
 • Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie
 • Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie

 

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w XIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 
1. edukacja młodzieży, 
2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 
4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych form zdobywania wiedzy 
w poszczególnych szkołach, 
6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 
7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,
9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej 
w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM), 
10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych 
na kierunkach medycznych i pokrewnych, 
11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Uczelni – najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 
12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu otrzymają: 
1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 
2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu MAM PUM, który umieszczony zostanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w rubryce osiągnięcia ucznia

REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas maturalnych zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się na stronie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (IV LO) http://mampum.lo4.edu.pl/platforma/w terminie– do 1.10.2021 roku (godz. 15.00).

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu, który zawiera pytania obejmujące rozszerzony program szkolny z biologii i chemii.

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 2 października 2021 roku, w godzinach od 20.00 do 21.00.

Osoby zakwalifikowane do MAM PUM otrzymają indywidualne powiadomienie drogą elektroniczną do 4 października 2021 roku.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 nastąpi 6 października 2021 roku, o godz. 17.00
w Auli PUM, przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia, prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego, organizowane będą w następujących terminach:

 1. 6 października 2021, godz. 17.00,
 2. 3 listopada 2021, godz. 17.00,
 3. 1 grudnia 2021, godz. 17.00,
 4. 5 stycznia 2022, godz. 17.00,
 5. 16 lutego 2022, godz. 17.00,
 6. 2 marca 2022, godz. 17.00,
 7. 6 kwietnia 2022, godz. 17.00,
 8. 1 czerwca 2022. godz. 17.00.

WYKŁADY MAM PUM 2021/2022

6 października 2021 g. 17:00     Wykład Inauguracyjny

dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz -"Od odkrycia do praktyki klinicznej w epigenetyce"

3 listopada 2021 g. 17:00     "Milowe kroki w medycynie"

prof. dr hab. n.med. Dariusz Chlubek -"Magnez w zdrowiu i chorobie”

dr n.med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka - "Wszyscy jesteśmy wirusami, czyli czego nauczyła nas pandemia HIV/AIDS"

dr n.med. Joanna Jursa-Kulesza - "Zrozumieć szczepienia..."

1 grudnia 2021 g. 17:00  "Ważna w  efektach leczenia relacja: pacjent-lekarz"

prof. dr hab. n.med. Jerzy Samochowiec - "Covid-19 a zaburzenia psychiczne"

dr hab. n.med. Jolanta Kucharska-Mazur - "Uwarunkowania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży"

dr n. med. Artur Reginia  - "Lęk - czy jest nam potrzebny?"

 

5 stycznia 2022 g. 17:00 "Medycyna jest ciekawa"

prof. dr hab. n.med. Witold Malinowski -"Rodzeństwo niezykłe - bliźnięta"

dr Jolanta Lenartowicz - "Zanieczyszczenie powietrza zagrożeniem dla zdrowia człowieka”
 

16 lutego 2022 g. 17:00 "Nowotwory zapisane w genach"

prof. dr hab. n.med. Jan Lubiński

prof. dr hab. n.med. Jacek Gronwald

prof. dr hab. n.med. Tadeusz Dębniak
 

2 marca 2022 g. 17:00 "Lepiej zapobiegać niż leczyć"

dr hab. n.med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska, prof. PUM  - "Zatorowość płucna"

dr hab. n.med. Jarosław Gorący, prof. PUM  - "Profilaktyka i leczenia zawałów serca"

dr  n.med. Małgorzata Tomasik  - "Prawidłowe oddychanie to bez chrapania spanie"
 

6 kwietnia 2022 g. 17:00 "Szlachetne zdrowie"

prof. dr hab. n.med. Wojciech Lubiński - "Jaskra i zaćma"

prof. dr hab. n.med. Lilianna Majkowska - "Cukrzyca - choroba cywilizacyjna"

dr hab. n.med. Katarzyna Barczak - "Stomatologia zachowawcza i endodoncja"

 

1 czerwca 2022 g. 17:00 "Wakacyjne zalecenia zdrowotne"

prof. dr hab. n.med. Przemysław Nowacki - "Tajemnice mózgu"

prof. dr hab. n.med. Jacek Rudnicki - "Tajemnice sztuki, filozofii i medycyny"


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886