MOSTUM


Program mobilności studentów polskich uczelni medycznych

jest ogólnopolskim programem międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w innej niż macierzysta – wybranej uczelni medycznej w Polsce.

Instrukcja dla studentów planujących wyjazd na studia w ramach programu MOSTUM:
1.Student PUM  wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie uczelni przyjmującej,  
2. Student  aplikujący z innej uczelni  wypełnia kartę zgłoszenia zamieszczoną na stronie internetowej PUM:  http://www.pum.edu.pl/studia/mostum 
3.Porozumienie o programie zajęć  student PUM wypełnia  i uzyskuje podpisy dziekana właściwego wydziału PUM oraz dziekana odpowiedniego wydziału uczelni przyjmującej.

Koordynator MOSTUM dla PUM:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

SPSK-1 Police 72-010, ul. Siedlecka 2, I piętro;

SPSK-2 Szczecin 70-111, al. Powstańców Wlkp. 72, budynek A, III piętro

e-mail mostum@pum.edu.pl


tel. 91 425 38 91

tel. 91 48 00 853


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886