UniwersytetKlinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek

72-010 Police, ul. Siedlecka 2
tel. 91 425 38 91
klneonat@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886