UniwersytetKlinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek


Zespół:

  • dr hab. n. med. Beata Łoniewska, prof. PUM
  • dr n. med. Diana Sochaczewska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna: neonatologia dla studentów V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii, po polsku i angielsku, neonatologia w ramach pediatrii III rok WMiS, po polsku  i angielsku, zajęcia z neonatologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu, staże do specjalizacji z pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, staże podyplomowe, szkolenie lekarzy rodzinnych. Działalność naukowo-badawcza: Zasadniczą problematykę naukową Kliniki stanowi ocena wpływu różnorodnych czynników prenatalnych na stan urodzeniowy noworodka, przebieg okresu adaptacyjnego i dalszy rozwój dziecka. Najwięcej uwagi wymagają: cukrzyca matki, nadciśnienie indukowane ciążą, choroby autoimmunologiczne, hipotrofia płodu. W Klinice prowadzone są także badania mające na celu wczesną identyfikację zakażeń wczesnych i późnych u noworodków oraz wpływu różnych czynników na mikrobiom jelitowy.

Działalność medyczno-usługowa: 

  • hospitalizacje noworodków zdrowych, pozostających z matką w systemie rooming-in,
  • hospitalizacje noworodków wymagających intensywnego nadzoru w Oddziale Patologii Noworodka,
  • hospitalizacje noworodków wymagających intensywnej terapii i intensywnego nadzoru, wysokospecjalistycznych procedur,
  • hospitalizacje noworodków przyjmowanych z innych szpitali celem specjalistycznej diagnostyki i leczenia,
  • hospitalizacje noworodków przyjmowanych z domu celem specjalistycznej diagnostyki i leczenia, edukacja rodziców w opiece nad noworodkiem oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, ambulatoryjne wykonywanie badań USG u noworodków, opieka typu follow-up: Poradnia Patologii Rozwoju - Police (SPSK1), Poradnia Patologii  Noworodka - Pomorzany (USK-2)


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek - ukończyłam Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1986 roku, doktorat obroniłam w 1994, habilitowałam się w 2008, a tytuł profesora uzyskałam w 2016 r. Jako lekarz związałam sie z neonatologią od początku pracy zawodowej do dnia dzisiejszego. W roku 1995 zostałam specjalistą w dziedzinie neonatologii. Zainteresowania naukowe wynikają z pracy klinicznej i dotyczą problematyki zakażeń u noworodków, a także zagadnień związanych z wcześniactwem oraz małą urodzeniową masą ciała. Jestem autorką i współautorką licznych publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych, a także czterech wydawnictw książkowych z dziedziny neonatologii: Neonatologia-wybrane zagadnienia, Wydawnictwo PUM; Neonatologia -Stany Nagłe, Medical Tribune; Zakażenia w ciąży i okołoporodowe. Postępowanie z matką i noworodkiem, Medical Tribune oraz Dziecko przedwcześnie urodzone. Pierwsze lata życia. PZWL. Udzielam się jako recenzent w czasopismach medycznych. Opiniuję wnioski powierzone mi przez Radę Doskonałości Naukowej. Wypromowałam 4 doktorów.


Adres jednostki:

SPSK-1 Police 72-010, ul. Siedlecka 2, I piętro; USK-2 PUM Szczecin 70-111, al. Powstańców Wlkp. 72, budynek A, III piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 38 91

E-mail: klneonat@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886