UniwersytetKlinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak


Zespół:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska
 • dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko
 • dr n. med. Ewa Berus
 • dr n. med. Anita Horodnicka-Józwa
 • dr n. med. Tomasz Jackowski
 • dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb
 • dr n. med. Katarzyna Marcinkiewicz
 • dr. n. med. Michał Patalan
 • dr n. med. Hanna Romanowska
 • dr. n. med. Magdalena Sieńko
 • dr n. med. Iwona Stacewicz
 • dr n. med. Justyna Szmit-Domagalska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem diagnozowania oraz leczenia dzieci i młodzieży w szerokim zakresie chorób dzieci, przede wszystkim endokrynologicznych, cukrzycy, wrodzonych wad metabolizmu oraz chorób układu krążenia. 
W zakresie schorzeń endokrynologicznych i diabetologicznych jest referencyjnym ośrodkiem. Prowadzi diagnostykę i leczenie wielu schorzeń, w tym zaburzeń wzrastania. Od wielu lat w Klinice prowadzone jest leczenie rekombinowanym, ludzkim hormonem wzrostu oraz ludzkim, rekombinowanym IGF-1. Klinika jest pierwszym ośrodkiem w kraju, który w 2009 r. wprowadził terapię za pomocą IGF-1. Ponadto Klinika zajmuje się m.in. diagnozowaniem i terapią otyłości, chorób tarczycy, zaburzeń dojrzewania płciowego oraz wrodzonego przerostu nadnerczy.

W zakresie diabetologii dziecięcej w Klinice prowadzone jest diagnozowanie i leczenie cukrzycy typu 1 oraz dzieci z zaburzeniami tolerancji glukozy, cukrzycą typu 2 oraz rzadkimi monogenowymi typami cukrzycy.
Klinika jest również regionalnym ośrodkiem zajmującym się wczesną diagnostyką i leczeniem wrodzonych wad metabolizmu wykrywanych w oparciu o populacyjne badania przesiewowe noworodków oraz procedury tzw. skriningu selektywnego. Ośrodek od wielu lat współuczestniczy w organizacji i prowadzeniu populacyjnych badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, fenyloketonurii, mukowiscydozy. Od 2011 r., we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie (Niemcy) oraz z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, w Klinice prowadzony jest program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (w ramach programu Interreg IVA - nr INT-10-0008), pt. „Pomerania regionem modelowym ds. współpracy terytorialnej w zakresie badań przesiewowych noworodków. Realizacja tego programu umożliwiła zorganizowanie wczesnej diagnostyki noworodków urodzonych w województwie zachodniopomorskim w kierunku dodatkowych 11 schorzeń.
W zakresie chorób układu krążenia Klinika prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci z wadami serca i zaburzeniami rytmu serca (pełna diagnostyka nieinwazyjna). 
Opieka ambulatoryjna nad tymi dziećmi sprawowana jest w Poradniach Endokrynologii Dziecięcej, Diabetologicznej Dziecięcej i Chorób Metabolicznych.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak: od 2013 r. Konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Od 1999 r. Kierownik II Kliniki Chorób Dzieci, po zmianie nazwy, w 2006 r., Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PAM / PUM w Szczecinie. W latach 2003-2004 opiekun naukowy Kliniki Endokrynologii Instytutu - Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Specjalista w dziedzinie pediatrii oraz w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Autor lub współautor ponad 560 publikacji oraz komunikatów ze zjazdów i konferencji naukowych, przede wszystkim z zakresu endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego. Współczynnik oddziaływania (IF) pełnotekstowych publikacji wynosi ponad 175. Prace były ponad 1000-krotnie cytowane. Współczynnik Hirscha 17. Promotor blisko 20 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych W latach 2005-2012 i 2016-2020 członek Senatu PAM/PUM Szczecinie. W latach 2005-2012 i od 2016 r. członek Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych PAM/PUM w Szczecinie. W latach 2006–2012 i od 2020 r. Naczelny Lekarz SPSK-1 PUM w Szczecinie. W latach 2005–2020 członek Rady Naukowej Instytutu-Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 2016 r. członek Zespołu ds. Chorób Rzadkich Ministra Zdrowia. Od 2000 r. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Od 2009 r. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. Oba zespoły powołane zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2004-2013 konsultant województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie pediatrii. Jeden z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. W latach 2006-2013 Przewodniczący w Regionie Pomorza Zachodniego Zespołu ds. tego rejestru. Jeden z inicjatorów utworzenia Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Osób Dorosłych. Od kilkunastu lat członek Rady Społecznej tego hospicjum; Od 2000 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, po zmianie nazwy, w 2013 r., Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. W latach 2005-2009 v-ce Przewodniczący, a od 2009 r. Przewodniczący Zarządu Głównego tego Towarzystwa. W latach 1999-2019 i od 2021 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Od 2020 r. Dyrektor Podyplomowej Szkoły Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Ponadto Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Szczecińskiego oraz Medalem Honorowym im. prof. Józefa Polikarpa Brudzińskiego i Medalem im prof. Tadeusza Ewarysta Pawlikowskiego. Od 2019 r. członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 3-krotnie, w latach 2018, 2019, 2022, laureat Konkursu Pulsu Medycyny „Lista 100” najbardziej wpływowych osób w medycynie. Ponadto m.in. laureat „Kryształowej Gwiazdy”, nadanej przez Federacje Pacjentów Polskich oraz nagrody „Wizjonerzy Zdrowia”, w kategorii lekarz - społecznik, nadanej przez tygodnik „Do Rzeczy” i nagrody „Złoty Otis”. Wyróżniony również m.in. Honorową Odznaką „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków” oraz Medalami za zasługi dla PAM / PUM w Szczecinie i Medalem za Zasługi dla Szpitala (SPSK-1). Wielokrotnie nagrody naukowe i dydaktyczne Rektora PAM/PUM w Szczecinie, ponadto nagroda I° zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za współredakcję podręcznika „Endokrynologia Wieku Rozwojowego (PZWL Warszawa 2018). Wielokrotnie nagrody i wyróżnienia za publikacje i prezentacje na zjazdach i konferencjach naukowych. 


Adres jednostki:

Szczecin 71-242, ul. Unii Lubelskiej 1, wejście "A", piętro I


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 31 66, fax +48 91 425 31 67

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886