UniwersytetKlinika Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska


Zespół:

  • prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
  • dr n. med. Piotr Włodarski
  • dr hab. n. med. Jerzy Lubikowski
  • dr n. med. Janina Świderska
  • lek. Olga Wielgoszewska
  • dr n. med. Piotr Kolczewski
  • dr n. med. Dariusz Kuligowski

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Oddział Kliniczny Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej został otwarty 1 grudnia 2022 r.  Jest specjalistycznym ośrodkiem, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem zabiegowym w zakresie świadczeń ginekologicznych i onkologicznych. Oddział obejmuje opieką pacjentki z chorobami onkologicznymi zapewniając kompleksową diagnostykę i leczenie onkologiczne jak również zabiegi z zakresu ginekologii rekonstrukcyjnej. Zabiegi wykonywane są z wykorzystaniem chirurgii tradycyjnej oraz technik małoinwazyjnych (laparoskopia). Interdyscyplinarne podejście do leczenia zapewnia wysoką skuteczność a dzięki zabiegom rekonstrukcyjnym pacjentki mogą powrócić do normalnego funkcjonowania po przejściu choroby. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska

Prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska w 2003 r. ukończyła z wyróżnieniem studia medyczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2007 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych a w roku 2018 stopień doktora habilitowanego. Natomiast w 2023 r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W 2012 r. uzyskała dyplom specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, zaś w 2018 r. w zakresie ginekologii onkologicznej. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii. Od 2004 r. związana była z Katedrą i Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt PUM w Szczecinie. Obecnie jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej PUM. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Pełni funkcję prorektor ds. dydaktyki w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w kadencji w kadencji 2020–2024.


Adres jednostki:

USK-2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, Bud. B, wejście przez bud. A, piętro I oraz łącznik


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 38 632

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886