UniwersytetKatedra i Zakład Fizjologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik


Zespół:

 • dr n.med. Bolesław Banach
 • dr n.med. Michał Czerewaty
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik
 • dr n. med. Katarzyna Piotrowska
 • dr hab. n. med. Sylwia Słuczanowska-Głąbowska
 • dr n. med. Tomasz Sroczyński
 • dr n. med. Marzena Staniszewska
 • mgr Natalia Sydor
 • dr n. med. Kamila Szumilas
 • prof. dr hab. n. med. Maciej Tarnowski
 • dr n. med. Marta Tkacz
 • dr n. med. Stanisława Walat
 • dr n. med. Katarzyna Zgutka

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra i Zakład Fizjologii prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. W ramach działalności naukowej Katedra i Zakład Fizjologii zajmuje się badaniami dotyczącymi poszukiwania czynników wpływających na patogenezę, przebieg kliniczny oraz skuteczność farmakoterapii schorzeń, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, cukrzyca ciężarnych, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, nefropatia cukrzycowa, kłębuszkowe zapalania nerek, choroby przyzębia. Prowadzone są również badania oceniające czynniki, które wpływają na wyniki przeszczepu nerki, występowanie powikłań potransplantacyjnych, takich jak: opóźniona funkcja przeszczepionej nerki, proces ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepu, powikłania po stosowanej terapii immunosupresyjnej ze szczególnym uwzględnieniem inhibitorów kalcyneuryny. W prowadzonych badaniach stosujemy techniki cytometrii przepływowej, techniki PCR, qRT-PCR, hodowle komórkowe i tkankowe, cytomorfologię, cytochemię, immunocytologię, immunofluorescencję, mikroskopię konfokalną, adhezję, chemotaksję, testy klonogenne, Western blot. 

W ramach prowadzonej działalności naukowej Katedra i Zakład Fizjologii oferuje badania w zakresie:

 • analizy ekspresji wybranych genów z wykorzystaniem PCR w czasie rzeczywistym
 • analizy zmian metylacji wybranych rejonów regulatorowych w DNA - badania epigenetyczne
 • fenotypowej oceny ilości komórek krążących oraz komórek w tkankach za pomocą metod cytometrii przepływowej oraz immunohistochemii
 • prowadzenia hodowli komórkowych, w tym komórek nowotworowych
 • wykonania paneli badań określających zmiany biologii komórek - określanie np. potencjału metastatycznego
 • ilościowej analizy białek metodami ELISA oraz Western blot.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik ukończył PAM w 1991 roku, w 1995 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2006 r. stopień doktora habilitowanego, w 2009 rouku uzyskał tytuł profesora. Posiada secjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i farmakologii klinicznej. Od 2015 roku pełni funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii. Promotor kilkunastu prac doktorskich oraz opiekun przewodów habilitacjnych. Autor ponad 240 prac zamieszczonych na Liście Filadelfijskiej. Głównie zainteresowania badawcze to poszukiwanie czynników wpływających na patogenezę, przebieg kliniczny oraz warunkujących skuteczność farmakoterapii chorób, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, cukrzyca ciężarnych, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, nefropatia cukrzycowa, kłębuszkowe zapalanie nerek, choroby przyzębia.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, SPSK-2 PUM, budynek II, wejście IV, I piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 11

E-mail: kzfizjol@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886