UniwersytetZakład Higieny i Epidemiologii


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Tomasz Olszowski

Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. 91 466 1638
zd.higieny.epidemiologii@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886