UniwersytetZakład Higieny i Epidemiologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Tomasz Olszowski


Zespół:

 • Beata Krepska
 • dr n.med. Marta Milona

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:   

Wydział Medycyny i Stomatologii

 • II rok Lekarski  „Zdrowie publiczne z epidemiologią i higieną”;
 • II Year Medicine „Public health with epidemiology and hygiene”;
 • V rok Lekarski  „Podstawy EBM”;
 • V Year  Medicine „Basics of EBM”;
 • VI Lekarski „Orzecznictwo”;
 • VI Year  Medicine  „Jurisdiction”;
 • II rok   Lekarsko-dentystyczny „Stomatologia społeczna”;
 • II Year Dentistry „Social dentistry”;
 • V rok Lekarsko-dentystyczny „Orzecznictwo”;
 • V Year Dentistry „Jurisdiction”


Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

 • I rok Analityka Medyczna „Higiena i epidemiologia”;
 • IV rok Farmacja „Higiena i farmakoepidemiologia”
   

Działalność naukowa:   

 • Monitoring zachowań zdrowotnych ludności miasta Szczecina;
 • Polimorfizm wybranych genów uczestniczących w mechanizmach odporności a próchnica zębów u dzieci;
 • Higiena rąk personelu medycznego;
 • Koło naukowe.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Tomasz Olszowski

dr hab. n.med. Tomasz Olszowski kieruje Zakładem Higieny i Epidemiologii od 2018 r. Studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego ukończył w 1996 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 2002 r. na podstawie rozprawy: "Ocena wpływu toksycznych dawek fluoru na poziom ekspresji genów kolagenu i syntezę niektórych form białek kolagenowych skóry szczura". W 2010 r. uzyskał specjalizację ze zdrowia publicznego.  Habilitował się w 2017 r. w oparciu m.in. o pracę "Biochemiczne mechanizmy toksyczności kadmu w odniesieniu do niektórych aspektów metabolizmu makrofagów THP-1". Zainteresowania i osiągnięcia badawcze: badania toksyczności kadmu i fluoru; ocena związku polimorfizmów genów kodujących białka biorące udział w mechanizmach odporności z próchnicą zębów u dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Liczne nagrody naukowe i dydaktyczne Rektora PUM.   


Adres jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki MCD1, piętro 2


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 38

E-mail: tomasz.olszowski@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886