UniwersytetZakład Stomatologii Zintegrowanej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz


Zespół:

  • prof. dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska
  • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Trybek
  • dr n. med. Luiza Czerniawska-Kliman
  • dr n. med. Anna Dziewulska
  • dr n. med. Małgorzata Tomasik
  • dr n. med. Alicja Zawiślak
  • lek. dent. Maciej Jedliński

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów roku II, IV i V kierunku lekarsko-dentystycznego z przedmiotów: Nauczanie zintegrowane, Gerostomatologia, Normy okluzji wieku dorosłego, Stomatologia estetyczna, Komórki macierzyste w stomatologii. Dla studentów roku III kierunku lekarskiego prowadzone są zajęcia fakultatywne z przedmiotu Propedeutyka stomatologii. Działalność naukowa dotyczy oceny skuteczności wybranych metod i środków w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu schorzeń układu stomatognatycznego.  W szczególności prowadzone są badania na temat oceny zmian patologicznych występujących w jamie ustnej w przebiegu chorób ogólnoustrojowych oraz  oceny morfologii twarzoczaszki oraz wpływu czynników okluzyjnych i szkieletowych na powstawanie schorzeń układu stomatognatycznego. Prowadzona działalność kliniczna obejmuje kompleksowe leczenie za pomocą nowoczesnych metod terapeutycznych z uwzględnieniem wymagań estetycznych pacjentów.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. Katarzyna Grocholewicz ukończyła PAM w 1989 r., w 1997 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2008 r. stopień doktora habilitowanego. W 1992 r. zdała egzamin specjalizacyjny I st.  w zakresie stomatologii ogólnej, a w 1995 r. egzamin specjalizacyjny II st. w dziedzinie protetyka stomatologiczna.  Autorka licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczących oceny stanu układu stomatognatycznego, wpływu różnych czynników na ten układ oraz profilaktyki jego schorzeń a także oceny procedur profilaktyczno-leczniczych i diagnostycznych stosowanych w praktyce stomatologicznej. Autorka i współautorka 14 rozdziałów w 5  podręcznikach. Redaktor naukowy polskiego wydania monografii „Leczenie dysfunkcji skroniowo-żuchwowych i zaburzeń zwarcia”, "Procedury kliniczne w stomatologii estetycznej" oraz podręczników dla studentów: „Contemporary dentistry” i „Oral medicine”. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członek European Prosthodontic Association, Towarzystwa Edukacji Medycznej „Sapientia”, Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii  oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Organizator i kierownik studiów podyplomowych Medycyna Estetyczna Twarzy. Prowadzi szkolenie specjalizacyjne i podyplomowe w ramach szkolenia ustawicznego OIL. Promotor trzech rozpraw doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk medycznych oraz czterech w toku. 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, SPSK-2 PUM, bud. 6, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 16 90

E-mail: zstomaog@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886