UniwersytetStudium Praktycznej Nauki Języków Obcych


bg

Kierownik jednostki

mgr Ireneusz Klimek

71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 13 klatka A
tel. 91 441 45 31
ireneusz.klimek@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886