UniwersytetStudium Praktycznej Nauki Języków Obcych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

mgr Iwona Fydrych


Zespół:

 • mgr Joanna Dubajko
 • mgr Iwona Fydrych
 • mgr Aldona Janowicz
 • mgr Ireneusz Klimek
 • mgr Jolanta Kozłowska
 • mgr Aleksandra Leśniak
 • mgr Magdalena Mrozik
 • mgr Gary Stewart

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

 • prowadzenie lektoratu ze specjalistycznego języka obcego: angielskiego i niemieckiego,
 • lektorat z języka polskiego jako obcego dla studentów programu anglojęzycznego,
 • nauczanie języka łacińskiego w terminologii medycznej,
 • przeprowadzanie egzaminów z języka obcego w postępowaniu doktorskim


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumacz, lektor języka angielskiego i polskiego jako obcego, związana z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie od 2008 r.


Adres jednostki:

71-073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 13, piętro II i III


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 44 14 530

E-mail: spnjo@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886