UniwersytetKatedra i Zakład Patomorfologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Urasińska


Zespół:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Chosia
 • dr hab. n. med. Paweł Domagała
 • prof. dr hab. n. med.Wenancjusz Domagała
 • prof. dr hab. n. med. Bohdan Górski
 • dr n. med. Jolanta Hybiak
 • dr hab. med. Katarzyna Karpińska-Łukaszewicz
 • prof. dr hab. n. med. Marek Łos
 • dr hab. n. med. Marek Masiuk
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Urasińska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • badanie czynników prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach złośliwych

Tematyka aktualnie prowadzonych badań:

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem piersi, rakiem jelita grubego, rakiem endometrium, glejakiem zarodkowym, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego
   

Stosowane techniki badawcze

 • immunohistochemia, komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Urasińska ukończyła PAM w 1987 roku. Stopień dr n. med. uzyskała w 1992 r., w 1999 r. stopień dr hab., a w 2005 r. tytuł profesora. Posiada II stopień specjalizacji z patomorfologii. W 2002r. zdała europejski egzamin specjalizacyjny z patologii. W latach 1997- 2000 przebywała na stażu w Brander Cancer Research, New York Medical College, Valhalla, NY, USA, a potem na krótkich pobytach szkoleniowych w Department of Pathology, University of Birmingham, UK i Institut für Pathologie der Universität zu Köln, Niemcy. W latach 1997 i 1998 otrzymała stypendium Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, NY, USA. Od 2011 roku pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii PUM. Jest promotorem 8 prac doktorskich i autorem ponad 100 publikacji naukowych.


Adres jednostki:

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 34 78

E-mail: sekrpato@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886