UniwersytetKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Artur Mierzecki


Zespół:

  • lek. Paweł Brysiewicz
  • dr n. med.Iwona Hornowska
  • mgr Dorota Karpińska
  • dr n. med. Lilia Kotkowiak
  • dr n. med. Piotr Michoń
  • dr n. med. Jolanta Późniak
  • dr n. med. Anna Sałacka
  • mgr Agnieszka Żeluk

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Jednostka prowadzi szkolenie przed oraz podyplomowe. 
W ramach szkolenia przeddyplomowego prowadzimy zajęcia dydaktyczne dla studentów 4 oraz 6 roku Wydziału Lekarskiego polsko oraz anglojęzycznych (ćwiczenia, seminaria, warsztaty). Zajęcia odbywają się w gabinetach lekarzy medycyny rodzinnej a także w CSM PUM. W ramach szkolenia podyplomowego organizujemy kursy specjalizacyjne dla lekarzy rezydentów odbywających specjalizację z medycyny rodzinnej.
Podstawowa działalność naukowa jednostki obejmuje zagadnienia z zakresu problemów lecznictwa ambulatoryjnego, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, epidemiologii oraz badania opinii studentów


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Artur Mierzecki

Urodzony w Kamieniu Pomorskim. Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (PAM). Pracę rozpoczął w Kl. Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń PAM (uzyskał I° specjalizacji z chirurgii ogólnej, w 1985 r. obronił rozprawę doktorską). W 1986 r. zatrudniony w III Kl. Chirurgii Ogólnej PAM, w 1990 r. - w Katedrze Medycyny Społecznej PAM. W 1994 r. uzyskał specjalizację II° z medycyny rodzinnej a Minister Zdrowia powierzył mu zadanie utworzenia Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych. Jednocześnie został kierownikiem Pracowni Kształcenia Lekarzy Rodzinnych PAM. W 2004 r. uzyskał specjalizację II° ze zdrowia publicznego, w 2014 r. - tytuł doktora habilitowanego n. medycznych w dyscyplinie medycyna. W 2020 r. uzyskał tytuł profesora oraz objął funkcję kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM). Staże naukowe: kliniki chirurgii w Messynie i Rostoku, National Health Administration w Tokio oraz ECPC w ramach World Bank Project w Amsterdamie, Kopenhadze i Granadzie. Współautor 86 prac [łączny IF = 126,4; liczba cytowań  = 1165; Indeks Hirscha (Scopus) = 16]. Współautor 2 monografii, redaktor 4 podręczników, autor 14 rozdziałów w 7 podręcznikach oraz blisko 100 doniesień zjazdowych. Zainteresowania naukowe: system szkolenia, model praktyki lekarza rodzinnego oraz profilaktyka w medycynie rodzinnej. Był koordynatorem krajowym lub kierownikiem PUM 8. projektów europejskich, w tym ODHIN (w ramach 7. Programu Ramowego). Przez 14 lat koordynował współpracę studentów Wydziałów Lekarskich Uniwersytetów w Greifswaldzie, Lund, Tartu i PUM. Promotor 2. przewodów doktorskich i recenzent 4. prac doktorskich. Był członkiem Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Reprezentuje Polskę w EURACT i EUROPREV. Współzałożył 2 czasopisma: Lekarz Rodzinny oraz PMR. Był jednym z pionierów organizacji medycyny rodzinnej na Pomorzu Zachodnim a w latach 1995-2011 Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Medycyny Rodzinnej. Rektor PAM/PUM wyróżnił go wieloma nagrodami naukowymi i dydaktycznymi. W 2004 r. Prezydent RP przyznał mu Srebrny Krzyż Zasługi. 


Adres jednostki:

70-204 Szczecin, ul. Podgórna 22/23, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 48 00 869

E-mail: fammed@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886