UniwersytetKatedra i Zakład Medycyny Rodzinnej


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Artur Mierzecki

Ul. Podgórna 22/23, 70-203 Szczecin
tel. 91 48-00-869
fammed@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886