UniwersytetKlinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med Kazimierz Ciechanowski

Al.Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
tel. (91) 466 11 96

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886