UniwersytetKlinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski


Zespół:

 • Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
 • Dr n. med. Maciej Domański
 • Dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Edyta Gołembiewska
 • Dr hab. n. med. Joanna Kabat-Koperska
 • Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu zarówno w programie polskojęzycznym jak i anglojęzycznym. Dysponujemy miejscami specjalizacyjnymi w dziedzinie chorób wewnętrznych (33 miejsca), nefrologii (15 miejsc) i transplantologii (10 miejsc). Prowadzimy również cząstkowe staże specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM, poza działalnością dydaktyczną, zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

 • chorób nerek, w tym także skojarzonych z chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza wymagających zaawansowanych procedur diagnostycznych (np. biopsji nerki) czy leczniczych (np. plazmaferezy)
 • nadciśnienia nerkopochodnego
 • opieki nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek
 • leczenia zabiegowego ostrej i schyłkowej niewydolności nerek z zastosowaniem hemodializ oraz dializy otrzewnowej
 • terapii zatruć, zwłaszcza wymagających stosowania technik leczenia nerkozastępczego
 • zastosowania plazmaferezy w schorzeniach internistycznych
 • wykonywania stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (cewniki ostre, cewniki permanentne
 • innych chorób internistycznych, zwłaszcza o tle endokrynnym i reumatologicznym


Podległe jednostki:

Ośrodek Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Absolwent Wydział Lekarski PAM w Szczecinie w roku 1984.
Doktorat obronił w roku 1988.
Stopień dr hab. n. med. uzyskał w roku 1994.
Tytuł profesora w roku 2002.

Specjalizacje:
I stopień z chorób wewnętrznych – 1987 r.
II stopień z chorób wewnętrznych – 1990 r.
z diabetologii – 1995 r.
z nefrologii – 2000 r.
z transplantologii klinicznej – 2003 r.
z medycyny sportowej – 2019 r.

W latach 1996 – 2002 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego PAM w Szczecinie.
Przez półtora roku (1997 – 1999) pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Biochemii i Chemii.
W latach 1990 – 1998 prowadził Poradnię Chorób Metabolicznych.
Od roku1999 do 30 września roku 2001 kierował Ośrodkiem Dializ SPSK-2 PAM.
Obecnie - od 1 października 2001 r., jest kierownikiem (pierwszym) Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii.
W latach 2012 – 2016 był Prorektorem ds. Klinicznych PUM
Członek Zarządu Głównego PTN, Zarządu Głównego PTT oraz KREL.


Adres jednostki:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin; Budynek K, Parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 11 96

E-mail: nefrologia@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886