UniwersytetSamodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Joanna Manowiec


Zespół:

 • dr n. med. Gońda - Domin - adiunkt
 • dr n. med. Jarząbek Anna - adiunkt
 • dr n. med. Kus - Bartoszek - wykładowca
 • dr n. med. Suszczewicz Alicja - starszy wykładowca
 • lek.dent. Wdowiak Aleksandra - wykładowca
 • dr n. zdr. Grzegocka Marta - samodzielny referent, sekretariat

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • stomatologia dziecięca dla III, IV i V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii, kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz studentów anglojęzycznych
 • stomatologia wieku rozwojowego dla kierunku higiena dentystyczna Wydziału Medycyny i Stomatologii
 • staże specjalizacyjne w zakresie stomatologii dziecięcej dla różnych specjalności stomatologicznych

Działalność naukowo-badawcza

 • Badanie nad skutecznością nowoczesnych procedur stomatologicznych w leczeniu rozwojowych i nabytych chorób zmineralizowanych tkanek zęba u dzieci i młodzieży. Ocena częstości występowania chorób twardych tkanek zęba i analiza przyczyn środowiskowych i genetycznych. Ocena skuteczności leczenia chorób twardych tkanek zęba z użyciem nowoczesnych materiałów.
 • Badania nad skutecznością nowoczesnych procedur endodontycznych u dzieci i młodzieży. Ocena skuteczności leczenia zębów dziecięcych, w których na skutek urazu, bądź powikłań choroby próchnicowej, zdiagnozowano zapalenie miazgi.

Działalność kliniczna:

 • liczba foteli stomatologicznych 16
 • ścisła specjalność: stomatologia dziecięca
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: rekonstrukcje utraconych tkanek zęba wg najnowszych metod
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: diagnozowanie ryzyka próchnicy, chorób miazgi i rozwojowych wad szkliwa, oceny najnowszych materiałów stomatologicznych
 • nowoczesne procedury i materiały w endodoncji dziecięcej


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr n. med. Joanna Manowiec ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1991 r. W roku 1997 uzyskała z wyróżnieniem pierwszy stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej, natomiast w 2003 roku tytuł specjalisty w dziedzinie: stomatologia dziecięca. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. W latach 1991 - 2015 pełniła rolę pracownika naukowo - dydaktycznego. Funkcję Kierownika Jednostki pełni nieprzerwanie od 2016 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Cetrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. W roku 2020 została powoła na Konsultanta Wojewódzkiego  w dziedzinie stomatologii dziecięcej.


Adres jednostki:

al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70 - 111 Szczecin, bud. XVIII, poziom -0,5


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 506 77 37

E-mail: zstdz@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886