UniwersytetSamodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej


bg

Kierownik jednostki

dr n. med. Joanna Manowiec

al. Powstańców Wielkopolskich 72; 70-111 Szczecin
tel. 91 466 17 30
zstdz@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886