UniwersytetKlinika Neurologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n.med. Marta Masztalewicz


Zespół:

  • Gołąb-Janowska Monika
  • Machowska-Sempruch Karolina
  • Meller Agnieszka
  • Pawlukowska Wioleta
  • Wełnicka-Wesołowska Agnieszka

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna jednostki obejmuje wykłady, seminaria i ćwiczenia dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Przy jednostce działa studenckie koło naukowe, mogące pochwalić się wymiernymi sukcesami na dedykowanych studentom konferencjach naukowych. Członkowie koła mają również możliwość zdobywania parktycznych umiejetności w zakresie neurologii. Jednostka zapewnia rozwój naukowy osobom po studiach, starających się o zdobycie stopnia doktora nauk medycznych. Działalność naukowa obejmuje w szczególności  choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, choroby demielinizacyjne, choroby nerwowo-mięśniowe, neurozwyrodnieniowe. Przy jednostce prowadzone są terapie szeregu jednostek chorobowych w ramach programów lekowych, m.in. w zakresie: leczenia chorób demielinizacyjnych układu nerwowego, rdzeniowego zaniku mięśni, polineuropatii u chorych z amyloidozą transtyretynową; zespołu Lamberta Eatona


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n.med. Marta Masztalewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Studia ukończyła z wyróżnieniem w 2001 roku. Od 2002 roku nieprzerwanie związana z Katedrą i Kliniką Neurologii PUM. Od października 2020 pełni funcję Kierownika Jednostki. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2006 roku. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. Posiada specjalizację z neurologii oraz neuropatologii. Zainteresowania naukowe obejmują choroby naczyniowe OUN, neuroonkologię, udział czynników zapalnych, immunologicznych w patogenezie schorzeń neurologicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego od 2003 roku; pełniła funkcję skarbnika Oddziału Szczecińskiego PTN przez dwie kadencje, następnie była sekretarzem Oddziału Szczecińskiego PTN. Jest także członkiem Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. 


Adres jednostki:

USK-1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71, 252 Szczecin; budynek H, piętro IV


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 32 51

E-mail: marta.masztalewicz@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886