UniwersytetKlinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Zbiegniew Celewicz


Zespół:

 • dr hab. med. Ziętek Maciej
 • dr med. Grzymała Figura Anna
 • dr med. Kwiatkowski Andrzej
 • dr med. Lewandowska Joanna
 • dr med. Majewska Aleksandra
 • dr med. Śmieja Katarzyna
 • lek. Engel Karolina
 • lek. Godlewska Aleksandra
 • lek. Gorzko Amalia
 • lek. Grajnert Kinga
 • lek. Grodź Agnieszka
 • lek. Jaroszewicz-Trzaska Joanna
 • lek. Kamińska Nowicka Anna
 • lek. Kawałek Oliwia
 • lek. Krzepisz Dariusz
 • lek. Machałowski Tomasz
 • lek. Mróz Julia
 • lek. Orzechowska Kamila
 • lek. Patorski Łukasz
 • lek. Twarużek Joanna
 • lek. Wiewiórska Justyna

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii PUM prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii zarówno w programie polskim jak też anglojęzycznym. W Klinice prowadzony jest pełen zakres diagnostyki i terapii w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Blok porodowy spełnia współczesne standardy opieki perinatalnej nad matką i rodzącym się dzieckiem dzięki istniejącym metodom nadzoru nad płodem (kardiotokografia telemetryczna z systemem nadzoru komputerowego stanu płodu, EKG płodowe). Szczególnym tematem zainteresowań lekarzy kliniki są problemy patologii ciąży, porodu i ginekologii: diagnostyka prenatalna zarówno nieinwazyjną jak i inwazyjną, nieinwazyjne testy prenatalne I i II trymestru ciąży, diagnostyka wad wrodzonych i wewnątrzmaciczne ich leczenie, diagnostyka i leczenie schorzeń metabolicznie wikłających ciążę (cukrzycy, chorób tarczycy, otyłości, ciąży wielopłodowej, nadciśnienia tętnicze i preeklampsji, choroby nerek ciężarnych, zaburzenia wzrastania płodu, konfliktu serologicznego, w tym nieinwazyjne metody określania grupy krwi płodu z wykorzystaniem diagnostyki molekularnej określania grupy krwi płodu za pomocą pozakomórkowego DNA płodowego obecnego we krwi matczynej, diagnostyki i leczenia niepowodzeń rozrodu szczególnie na tle allo- i  autoimmunologicznym, diagnostyki i leczenia schorzeń reumatologicznych, hematologicznych, przewodu pokarmowego i wątroby, neurologicznych, chorób nowotworowych matki wikłających ciążę, opieki nad ciężarnymi po przeszczepach narządów, diagnostyki i leczenia ginekologicznych zaburzeń endokrynologicznych okresu rozrodczego i około menopauzalnego, diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej, diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem operacji endoskopowych laparoskopia i histeroskopia, leczenia operacyjnego w pełnym zakresie obecnie stosowanych w ginekologii zabiegów operacyjnych. Jedną z wizytówek Kliniki jest Pracownia USG, wyposażona w dwa najwyższej klasy aparaty ultrasonograficzne. Pełni ona, poza bieżącą działalnością Kliniki, również funkcję konsultacyjną w zakresie diagnostyki wad płodu. Dobrze wyposażona Pracownia pozwala prowadzić w Klinice pełen zakres badań w położnictwie i ginekologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań dla potrzeb diagnostyki genetycznej oraz diagnostyki wad płodu, zaburzeń rozwojowych płodu oraz odmatczynych zakażeń wewnątrzmacicznych. W Klinice przeprowadzane są zabiegi wewnątrzmaciczne – amniopunkcja diagnostyczna, amnioredukcja, amnioinfuzja. Stale rozwijanym elementem pracy Kliniki jest problematyka diagnostyki prenatalnej w aspektach echokardiografii płodowej, zaburzeń rozwojowych płodu uwarunkowanych genetycznie z diagnostyką nieinwazyjną. Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii PUM prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii zarówno w programie polskim jak też anglojęzycznym. W Klinice prowadzony jest pełen zakres diagnostyki i terapii w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Blok porodowy spełnia współczesne standardy opieki perinatalnej nad matką i rodzącym się dzieckiem dzięki istniejącym metodom nadzoru nad płodem (kardiotokografia telemetryczna z systemem nadzoru komputerowego stanu płodu, EKG płodowe). Szczególnym tematem zainteresowań lekarzy kliniki są problemy patologii ciąży, porodu i ginekologii: diagnostyka prenatalna zarówno nieinwazyjną jak i inwazyjną, nieinwazyjne testy prenatalne I i II trymestru ciąży, diagnostyka wad wrodzonych i wewnątrzmaciczne ich leczenie, diagnostyka i leczenie schorzeń metabolicznie wikłających ciążę (cukrzycy, chorób tarczycy, otyłości, ciąży wielopłodowej, nadciśnienia tętnicze i preeklampsji, choroby nerek ciężarnych, zaburzenia wzrastania płodu, konfliktu serologicznego, w tym nieinwazyjne metody określania grupy krwi płodu z wykorzystaniem diagnostyki molekularnej określania grupy krwi płodu za pomocą pozakomórkowego DNA płodowego obecnego we krwi matczynej, diagnostyki i leczenia niepowodzeń rozrodu szczególnie na tle allo- i  autoimmunologicznym, diagnostyki i leczenia schorzeń reumatologicznych, hematologicznych, przewodu pokarmowego i wątroby, neurologicznych, chorób nowotworowych matki wikłających ciążę, opieki nad ciężarnymi po przeszczepach narządów, diagnostyki i leczenia ginekologicznych zaburzeń endokrynologicznych okresu rozrodczego i około menopauzalnego, diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej, diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem operacji endoskopowych laparoskopia i histeroskopia, leczenia operacyjnego w pełnym zakresie obecnie stosowanych w ginekologii zabiegów operacyjnych. Jedną z wizytówek Kliniki jest Pracownia USG, wyposażona w dwa najwyższej klasy aparaty ultrasonograficzne. Pełni ona, poza bieżącą działalnością Kliniki, również funkcję konsultacyjną w zakresie diagnostyki wad płodu. Dobrze wyposażona Pracownia pozwala prowadzić w Klinice pełen zakres badań w położnictwie i ginekologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań dla potrzeb diagnostyki genetycznej oraz diagnostyki wad płodu, zaburzeń rozwojowych płodu oraz odmatczynych zakażeń wewnątrzmacicznych. W Klinice przeprowadzane są zabiegi wewnątrzmaciczne – amniopunkcja diagnostyczna, amnioredukcja, amnioinfuzja. Stale rozwijanym elementem pracy Kliniki jest problematyka diagnostyki prenatalnej w aspektach echokardiografii płodowej, zaburzeń rozwojowych płodu uwarunkowanych genetycznie z diagnostyką nieinwazyjną.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Zbiegniew Celewicz

Profesor Zbigniew Celewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej z roku 1981. Od roku 2009 jest kierownikiem kliniki. Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, a w 2001 r. doktora habilitowanego. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Odbył staże kliniczne w Halle, Rostoku, Magdeburgu i Gissen. Oprócz pracy klinicznej prowadzi aktywną działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Badania naukowe, prowadzone przez prof. Celewicza, obejmują w szczególności problematykę diabetologii położniczej, endokrynologii ginekologicznej, preeklampsji i nadciśnienia tętniczego w ciąży, diagnostyki i terapię płodu, zakażeń w ciąży, zaburzeń układu krzepnięcia w ciąży, patologii szyjki macicy, psychologicznych aspektów kobiet w ciąży. Jego aktualny dorobek naukowy liczy łącznie 167 pozycji, których IF wynosi 64,386, punktacja MNiSW – 1503.  Prof. Zbigniew Celewicz jako nauczyciel akademicki był promotorem ośmiu ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, w przewodach habilitacyjnych, pracach doktorskich, magisterskich i projektach naukowych oraz recenzentem w czasopismach naukowych. Kierował szesnastoma ukończonymi specjalizacjami lekarskimi. W latach 2003 – 2010 pełnił funkcję kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego PUM. Jest członkiem towarzystw naukowych. Od 1991 do chwili obecnej  pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, początkowo dla województwa gorzowskiego, a następnie dla województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje się działalnością popularnonaukową w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób kobiecych. Jest laureatem wielu nagród naukowych i dydaktycznych Rektora PUM, został też odznaczony miedzy innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi. Profesor Zbigniew Celewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej z roku 1981. Od roku 2009 jest kierownikiem kliniki. Jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, a w 2001 r. doktora habilitowanego. W 2010 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. Odbył staże kliniczne w Halle, Rostoku, Magdeburgu i Gissen. Oprócz pracy klinicznej prowadzi aktywną działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Badania naukowe, prowadzone przez prof. Celewicza, obejmują w szczególności problematykę diabetologii położniczej, endokrynologii ginekologicznej, preeklampsji i nadciśnienia tętniczego w ciąży, diagnostyki i terapię płodu, zakażeń w ciąży, zaburzeń układu krzepnięcia w ciąży, patologii szyjki macicy, psychologicznych aspektów kobiet w ciąży. Jego aktualny dorobek naukowy liczy łącznie 167 pozycji, których IF wynosi 64,386, punktacja MNiSW – 1503.  Prof. Zbigniew Celewicz jako nauczyciel akademicki był promotorem ośmiu ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, w przewodach habilitacyjnych, pracach doktorskich, magisterskich i projektach naukowych oraz recenzentem w czasopismach naukowych. Kierował szesnastoma ukończonymi specjalizacjami lekarskimi. W latach 2003 – 2010 pełnił funkcję kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego PUM. Jest członkiem towarzystw naukowych. Od 1991 do chwili obecnej  pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, początkowo dla województwa gorzowskiego, a następnie dla województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje się działalnością popularnonaukową w ramach promocji zdrowia i profilaktyki chorób kobiecych. Jest laureatem wielu nagród naukowych i dydaktycznych Rektora PUM, został też odznaczony miedzy innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Adres jednostki:

SPSK nr 1, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 39 11

E-mail: sekr.perinat@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886