UniwersytetKlinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii


bg

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

72-010Police, ul. Siedlecka 2
tel. (091) 425 39 12
sekr.perinat@spsk1.szn.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886