UniwersytetSamodzielna Pracownia Epigenetyki Klinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med., prof. PUM Tomasz K. Wojdacz


Zespół:

  • dr hab. n. med., prof. PUM Tomasz K. Wojdacz, kierownik, e-mail: tomasz.wojdacz@pum.edu.pl
  • Olga Taryma-Leśniak, PhD, postdoc, e-mail: olga.taryma-lesniak@pum.edu.pl
  • Katarzyna Sokołowska, MSc, doktorant, e-mail: katarzyna.sokolowska@pum.edu.pl
  • Jan Bińkowski, MSc, bioinformatyk, doktorant, e-mail: jan.binkowski@pum.edu.pl
  • Patrycja Przybyłowicz, MSc, bioinformatyk, asystent naukowy, e-mail: patrycja.przybylowicz@pum.edu.pl

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Epigenetyki Klinicznej została ufundowana w 2019 r. indywidualnym grantem przyznanym profesorowi Tomaszowi Wojdaczowi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Zespół naukowy pracowni zajmuje się przede wszystkim badaniami w dziedzinie epigenetyki klinicznej, ale i prowadzi zajęcia dydaktyczne w tej dziedzinie. Zakres badań naukowych prowadzonych w pracowni obejmuje badania epigentyczne w onkologii jaki i szeroko rozumianej epigenetyce środowiskowej, która skupia się na chorobach cywilizacyjnych. Pracownia jest organizatorem corocznej i jednej z największych konferencji epigenetycznych: Clinical Epigenetics International Conference (CLEPIC), (więcej szczegółów na stronie: www.clepic.org) i zarządza Międzynarodowym Towarzystwem Epigenetyki Molekularnej i Klinicznej (iSMOCLEP) (więcej informacji: www.ismoclep.org). Pracownia też prowadzi ciągły nabór naukowców i studentów zainteresowanych prowadzeniem badań z nami.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med., prof. PUM Tomasz K. Wojdacz

Dr hab. n. med. Tomasz K. Wojdacz prof. PUM, studia rozpoczął na Uniwersytecie Śląskim w Kartowicach, doktorat w medycynie otrzymał od Fakultetu Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu w Aarhus w Danii w 2010 roku, gdzie obecnie zajmuje stanowisko honorowego profesora medycyny spersonalizowanej. Habilitacje dr Wojdacz uzyskał w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w 2019 roku, gdzie też przeniósł swoje badania dzięki grantowi, który otrzymał z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jeszcze przed studiami doktoranckimi prof. Wojdacz rozpoczął pracę naukową w Peter MacCallum Cancer Centre, w Melbourne w Australii. Po uzyskaniu doktoratu prowadził badania naukowe w takich ośrodkach jak Karolinska Institute w Szwecji czy Aarhus Institute of Advanced Studies w Danii, gdzie był stypendystą Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. Prof. Wojdacz jest także dyrektorem generalnym duńskiej firmy, której działalność oparta jest na technologii, którą opracował i opatentował.


Adres jednostki:

Centrum Nowych Tachnologii Medycznych, USK-1 PUM, Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon:

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886