UniwersytetKlinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. Piotr Gutowski


Zespół:

 • dr hab. n. med. Mirosław Cnotliwy
 • prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak
 • lek. Adam Nowacki
 • dr n. med. Maciej Nowacki
 • lek. med. Wojciech Petriczko
 • dr hab. n. med. Paweł Rynio
 • dr n. med. Rabih Samad
 • dr n. med. Halina Szumiłowicz
 • dr n. med. Jarosław Paweł Szumiłowicz
 • dr n. med. Beata Trojnacka
 • dr hab. n. med. Ireneusz Wiernicki

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii jest wiodącym ośrodkiem naczyniowym w regionie. Zespół kliniki specjalizuje się w leczeniu chorób tętnic szyjnych, operacyjnym leczeniu tętniaków aorty brzusznej, piersiowej oraz w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych a także innych narządów. Pracujący tu lekarze wykonują rocznie ponad 3000 zabiegów naczyniowych, co czyni ich ekspertami w tej dziedzinie. Klinika będąc ośrodkiem o najwyższej referencyjności służy pomocą mniej doświadczonym placówkom w trudnych przypadkach klinicznych wymagających re-operacji lub zastosowania nowoczesnych technik chirurgii wewnątrznaczyniowej.
Lekarze stale podnoszą swoje umiejętności odbywając liczne staże zagraniczne. Ośrodek skupia ludzi z pasją i zamiłowaniem, którzy poza leczeniem, mają wkład w rozwój polskiej chirurgii naczyniowej. Swoje badania naukowe regularnie prezentują na najważniejszych konferencjach naukowych w kraju jak i za granicą. Są także inicjatorami i pomysłodawcami Krajowego Rejestru Operacji Naczyniowych, którego celem jest autokontrola jakości leczenia. Stale monitorując własne wyniki, zespół jest w stanie leczyć na najwyższym, europejskim poziomie. Ściśle współpracuje z Kliniką Kardiochirurgii PUM planując i wykonując nowatorskie oraz unikalne na skalę światową zabiegi wewnątrznaczyniowe w chorobach łuku aorty. Współpraca ta zaowocowała powołaniem pierwszego w Polsce zespołu zajmującego się kompleksowym leczeniem chorób aorty tak zwanego "Aortic Team-u". 
Jako ośrodek kliniczny zajmuje się edukacją przyszłych kadr medycznych. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego polskojęzycznych i anglojęzycznych na IV, V i VI roku studiów. Prowadzi także staże specjalizacyjne z chirurgii naczyniowej dla kształcących się w innych dziedzinach chirurgicznych, a także zajmuje się szkoleniem specjalizacyjnym chirurgów naczyniowych.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

 Prof. dr hab. Piotr Gutowski

Piotr Gutowski – prof. dr hab. nauk medycznych, specjalista chirurg, chirurg naczyniowy. W 1983 r. ukończył studia medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych a w 1998 r. stopień doktora habilitowanego.  Tytuł profesora uzyskał w 2004 r. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych o sumarycznym IF ponad 100. Pełni funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, bud. F, III piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 11 56, faks: +48 91 466 11 57

E-mail: chirurgia.naczyniowa@usk2.szczecin.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886