UniwersytetKlinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, PUM ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. 91 4 253 196

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886