UniwersytetKlinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk


Zespół:

  • dr. med. Piotr Janowski
  • dr med. Agnieszka Mazur-Grzesiuk
  • dr med. Ada Owczarska
  • dr n. med. Bernard Piotuch
  • lek. Filip Filiciński

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Klinikce prowadzone są zajęcia z chirurgii dla V i VI roku na studiach polsko- i anglojęzycznych. Działalność naukowa obejmuje badania nad dziedzcznymi aspektami zespołu kanału nadgarstka i choroby Dupuytrena (we wspłópracy z Zakładem Genetyki), epidemiologią i wynikami leczenia nowotworow łagodnych kończyn górnych i zespołami bolowymi kończyny górnej, w tym szczególnie algodystrofią (zespól Sudecka). Takzeand optymalizacją leczenia urazów ręki. 


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Andrzej Żyluk, urodzony w Szczecinie w 1956 roku. Dyplom lekarza w Pomorskiej Akademii Medycznej w 1981, a specjalizację z chirurgii ogólnej w 1988 roku. Tytuł profesora przyznano mu w 2004 roku. Europejską specjalizację w dziedzinie chirurgii ręki uzyskał w 2012 roku. Od uzyskania dyplomu pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki, od 1999 roku na stanowisku kierownika kliniki. W latach 2009-2013 prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Autor ponad 300 artykułów zamieszczonych w czasopismach recenzowanych, w tym 90 w czasopismach anglojęzycznych. Autor 17 podręczników, w tym 15  z dziedziny chirurgii ręki, 2 z chirurgii ogólnej i 2 o kształceniu w dziedzinie chirurgii. Główne obszary zainteresowania naukowego to chirurgia ręki, zespół Sudecka i kształcenie w dziedzinie chirurgii.


Adres jednostki:

USK 1 PUM, Ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin wejście H, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 31 96

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886