UniwersytetZakład Alergologii Klinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka


Zespół:

  • lek. Kamila Błudnicka-Wojtuń
  • lek. Marta Gazdowska
  • dr n. med. Ewa Janowska - lekarz współpracujący SPSK2
  • lek. Marta Rudnicka - lekarz współpracujący SPSK2
  • lek. Małgorzata Sokołowska - lekarz współpracujący SPSK2
  • dr n. med. Małgorzata Wiśniewska - lekarz współpracujący SPSK2

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii IV roku kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz dla studentów kierunku biotechnologia Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM. Tematyka realizowanych badań: 

BADANIA statutowe „Rejestr Anafilaksji" pacjentów Poradni Alergologicznej SPSK nr 2 PUM.
- Współpraca z Centrum Alergologii - Charité Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Berlinie
(Prof. dr med. Margitta Worm) Prowadzącym Rejestr Anaphylaxie Datenbant (www.anaphylaxie.net).

Stosowane techniki badawcze:
W zakresie nadwrażliwości alergicznej i niealergicznej na leki, diagnostki alergii na pokarmy i dodatki do żywności oraz z materiałem dostarczonym przez pacjenta:
- testy skórne punktowe,
- testy naskórkowe,
- płatkowe z atopenami,
- testy śródskórne i płatkowe z lekami,
-  próby prowokacji pokarmami i lekami
- typowanie leków zastępczych (antybiotyki, leki przeciwbólowe, środki znieczulenia
przewodowego)

Diagnostyka in vitro alergii IgE-zależnej przy użyciu metody ELISA i systemu UniCAP 100 dla
potrzeb diagnostyki klinicznej.

Diagnostyka reakcji i schorzeń z kręgu alergii: alergiczny nieżyt nosa i spojówek, astma oskrzelowa w tym kwalifikacja do leczenia biologicznego ciężkiej astmy, alergia na jady owadów błonkoskrzydłych, atopowego zapalenia skóry w tym kwalifikacja do leczenia biologicznego ciężkiego AZS, kontaktowego zapalenia skóry, pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego, anafilaksja oraz przejawów alergicznej i niealergicznej nadwrażliwości na leki.Diagnostyka i leczenie wrodzonego obrzęku naczynioruchowego HAE w tym kwalifikacja do leczenia biologicznego w profilaktyce długoterminowej.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka ukończyła z wyróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w 1996 r. Pracę zawodową rozpoczęła po zakończeniu stażu podyplomowego w 1997r. w Katedrze i Zakładzie Fizjologii PAM. Specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych uzyskała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii  SPSK2 PUM. W 2005 uzyskała stopień dr n. med. na podstawie pracy "Reaktywność oskrzeli na zastosowany wziewnie salbutamol w odniesieniu do polimorfizmu genu receptora beta-2-adrenergicznego". Specjalizację z alergologii uzyskała w 2010 roku. Od tego czasu związała się na stałe z Zakładem Alergologii Klinicznej, jak również aktywnie pracuje w strukturach Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Od 2021 roku pełni obowiązki Kierownika Zakładu Alergologii Klinicznej PUM. Jest przewodniczącą o/zachodniopomorskiego PTA już trzecia kadencję, sekretarzem Zarządu Głównego PTA, kierownikiem specjalizacji z alergologii. Pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii w latach 2017- 2022. Od powstania w 2017 roku jest opiekunem koła naukowego Zakładu Alergologii Klinicznej. Prowadzi zajęcia na Wydziale Medycyny i Stomatologii dla grup polsko- i anglojęzycznych oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM dla studentów biotechnologii.
Główne tematy zainteresowań to anafilaksja, astma, alergia na leki, pokarmy, diagnostyka molekularna w alergologii, leczenie biologiczne w alergologii.  Prowadzi szeroka działalność edukacyjną: wykłady dla specjalizujących się w alergologii, lekarzy rodzinnych, ortodontów, wykłady dla licealistów, specjalistów, farmaceutów, lekarzy rodzinnych.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, SPSK-2 ,budynek nr VI


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 18 56

E-mail: allergy@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886