UniwersytetZakład Alergologii Klinicznej


bg

Kierownik jednostki

dr n.med.Iwona Poziomkowska-Gęsicka

70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72, bud. VI
tel. (91) 466-18-56
allergy@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886