UniwersytetZakład Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n.med. Krystyna Widecka


Zespół:

  • dr n. med. Jacek Głowala
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Miazgowski
  • prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
  • analityk medyczny Barbara Biedrzycka

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Propedeutyki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego prowadzi  działalność  dydaktyczną dla studentów Wydział Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program. Celem jest przekazanie wiadomości na temat nadciśnienia wtórnego z symptomatologią chorób, których jest objawem. Student zapoznaje się z postępowaniem diagnostycznym, różnicowaniem i leczeniem (także zabiegowym) wszystkich postaci nadciśnienia tętniczego oraz z postępowaniem w przypadkach zwyżek ciśnienia, zagrażających życiu. Działalność prowadzona jest w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Działalność  naukowa obejmuje zagadnienia z nadciśnienia tętniczego samoistnego i wtórnego oraz otyłości i osteoporozy.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

 prof. dr hab. n.med. Krystyna Widecka

Prof. dr hab. med. Krystyna  Widecka ukończyła PAM w roku 1985. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1990 roku a w 2000 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymała w roku 2007. Od 1987 do 2006  roku była  zatrudniona w Klinice  Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewn. Od 2007 do 2018 zatrudniona w Klinice Hipertensjologii i Chorób Wewn. PUM na stanowisku profesora nadzwyczajnego a następnie zwyczajnego, pełniąc funkcję kierownika tej jednostki. Od 2018 roku jest kierownikiem Zakładu  Prof. dr hab. Krystyna Widecka posiada specjalizacje z hipertensjologii, endokrynologii oraz II stopnia z chorób wewnętrznych , a w roku 2004 otrzymała tytuł Clinical Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension. 

Główny obszar jej zaiteresowań naukowych i zawodowych to hipertensjologia Jest Autorką wielu artykułów  naukowych z tego zakresu publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Wykładowca i organizator wielu konferencji naukowych o tematyce nadciśnienia tętniczego. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (kadencja 2010-2012)  wyróżniona jako ustępujący Prezes w 2012 roku w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia- Liderzy Medycyny 2012.Redaktor Naczelny Redaktor Naczelny oficjalnego pisma PTNT Arterial Hypertension, Redaktor Naczelny czasopisma Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce w latach 2016-2020. Promotor wielu doktoratów, Recenzent w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Członek zespołu Ministerstwa Zdrowia d/s opracowania reformy świadczeń zdrowotnych w dziedzinie hipertensjologii (2007-2009). Recenzent i Autor pytań egzaminacyjnych z hipertensjologii

Kierownik 10 specjalizacji z hipertensjologii. Wyróżniona wieloma nagrodami indywidualnymi i zespołowymi za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.


Adres jednostki:

SPSK Nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1, wejście C, Budynek B, piętro V


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 35 29

E-mail: khchw@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886